Frykter energikrisen utvikler seg til en matvarekrise

Nyheter
0

Yara-sjef Svein Tore Holsether advarer mot en kommende matvarekrise.

Gjødselkjempen Yara er en av de industrielle storkjøperne av naturgass, en innsatsfaktor som har sett prisene bli mangedoblet det siste året. Så høyt har prisene for naturgass steget at Yara og flere andre kunstgjødselprodusenter har sett seg nødt til å redusere produksjonen. Dette har igjen ført til at prisene på gjødsel og mat også stiger.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara advarer i et intervju med Finansavisen TV om en matvarekrise han nå ser komme, takket være det enorme presset i råvaremarkedene som gir økte priser for verdens bønder:

Sliter
– Det er bønder i deler av verden som sliter med å ha råd til viktige innsatsfaktorer for å produsere mat, sier Holsether.

– Hvis man ikke får ut nitrogengjødsel på jordet vil en kornavling falle med 50 prosent allerede det første året. Så man vil gå fra en energikrise til en matvarekrise her, sier Yara-sjefen til Finansavisen.

Yara Porsgrunn

Begrense
Rekordhøye gasspriser i Europa påvirker marginene innen ammoniakkproduksjon, og som et resultat av besluttet Yara, CF Industries og BASF i midten av september å begrense sin produksjon ved flere anlegg. Yara har alene kuttet rundt 40 prosent av selskapets europeiske ammoniakkproduksjonskapasitet.

Redusert produksjon av kunstgjødsel vil ramme avlingene og tilgjengeligheten av en lang rekke landbruksprodukter. Dette vil også ramme kjøttproduksjon og fiskeoppdrett, som er avhengige av fôrråstoff.

Den største innsatsfaktor, og kostnadskomponent, i oppdrett av fisk er fôr. Ifølge Mowi utgjør vegetabilske råvarer 79 prosent av selskapets diett for laksen.

Illustrasjon: Mowi