Prisfall på 35 prosent på ni uker: Det stopper ikke her

Kommentarer
7025

Tungt fall for lakseprisen så langt i sommer. Men bunnen ligger foran oss.

Spiret ble nådd i uke 19. Den andre uken av mai. Lakseprisen ble klokket inn på saftige 79,16 kroner kiloet. Deretter har den falt både langt og tungt, nærmere bestemt om lag 30 kroner.

Fredag kunne iLaks berette om salgspriser (til oppdretter) rundt 50 kroner. Dette er fisk, kjøpt i spotmarkedet, som skal leveres til sluttmarkedet inneværende uke.

Stopper ikke
Et så dypt prisfall er ikke hverdagskost.

Men vi har sett det før. Det siste tiåret viser to lignende tilfeller av plutselige og tunge prisfall; nemlig fjoråret, 2017, og 2011. Leksjonen fra dem begge er at det ikke stopper her.

Det har knapt skjedd at prisbunnen er nådd i begynnelsen av juli, og definitivt ikke i år med svært tunge prisfall. Sesongmønsteret er entydig: Lakseprisen bunner vanligvis ut når høstfargene er på sitt mest flammende. Seinhøstens tradisjonelle prisrekyl er også ofte slappere i år med tunge fall.

Vekst
Norges Sjømatråd er imidlertid blant dem som spår fortsatt laksevekst i andre halvår. Analytiker Paul T. Aandahl peker særlig på en for norsk oppdrettsnæring gunstig valutautvikling som en sentral driver.

Særlig drahjelp fra det viktige Asia-markedet har en knapt registrert i år. Til det har tilgangen på fisk av riktig vekt og kvalitet vært i knappeste laget for det sentrale kinesiske markedet. Med forrige ukes signaler om eksportåpning for oppdrettere i Trøndelag, Nordland og Troms bør dette nåløyet bli vesentlig større i månedene fremover.

Delikat balanse
Et prisfall på hele 35 prosent på to måneder viser fremfor alt at det råder en delikat og hårfin balanse mellom tilbud og etterspørsel i denne bransjen. Men samtidig er det slik at det knapt er noe som stimulerer etterspørselen etter laks som lave priser.

Nettopp den dynamikken, sluttmarkedets dempede vilje til å ta fisk på høye priser – og desto høyere interesse etter prisfall – har vært den viktigste og tøffeste lærdommen til de meglerhusene som møtte inngangen 2018 med pessimisme og salgsanbefalinger.

Når det er sagt, kan laksekundene etter alle solemerker forberede seg på enda lavere innkjøpspriser enn dagens.

For prisfallet stopper ikke her.