Kraftig prisfall og feriemodus i laksemarknaden

1699

Prisar under 50-talet.

– Det er ikkje heilt satt enno, men nivået er langt nede på 50-talet, seier ein importør til iLaks rundt klokka 13 fredag.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Uselt fisk
Han understreker at prisfallet har vedvart sidan onsdag, og at der er mykje uselt fisk i marknaden.

– Det presser prisane ned, seier han.

Eksportørar iLaks har vore i kontakt med fortel om endå lågare prisar.

Betydeleg fall
– Laks på 3-6 kilo går for 47-49 kroner per kilo, seier ein eksportør til iLaks, og får støtte av ein annan, uavhengig, eksportør:

– Eg vert ikkje overraska om det kryp under 50 kroner per kilo for 3-4, nei.

Mange har enno ikkje gjort noko, når klokka går mot 14 fredag. Difor vert det òg vanskeleg å fastslå konkrete prisar for den komande veka.

Fallet er likevel betydeleg.

Turbulent
– Det har vore veldig turbulent og forvirrande. Mykje uselt fisk påverkar prisane i dag, seier ein annan eksportør til iLaks.

Det er ikkje uvanleg med avventande og treig marknad i juli. Det er sommar og ferieavvikling. I tillegg har prisane dei siste månadane variert enormt.

– Når prisane går opp og ned som den siste månaden så vert kundar frustrerte. Dei vert avventande, seier ein eksportør til iLaks.