Politirazzia etter mistanke om kartellvirksomhet

Nyheter
1023

Cargill, Skretting, BioMar and Salmo satt under lupen av chilensk politi.

– Vi kan bekrefte at torsdag 13. oktober ble vår lokalitet i Osorno, Chile, undersøkt av lokale politimyndigheter, sier Mark Woldberg, Manager Corporate Communications, i Skrettings eier Nutreco til iLaks.

– Vi samarbeider fullt ut med myndighetene, og vil ikke kommentere ytterligere i påvente av etterforskningen, legger han til.

En fjerde fôrleverandør, Cargill, er også innblandet i saken.

– Vi kjenner til saken i Chile og at chilenske myndigheter har iverksatt undersøkelser av næringen i landet. Vi tar dette på alvor og samarbeider med myndighetene, uttaler kommunikasjonsdirektør Hanne Dankertsen i Cargill.

Cargill fikk ved overtakelsen av EWOS en fiskefôrfabrikk i Concepcion, hovedstaden i Region VIII i midtre Chile, med på kjøpet.

Etisk
– Cargill er ny i næringen i Chile. Etter oppkjøpet har vi gjennomført opplæring i god forretningsskikk for ansatte i EWOS og en standard intern revisjon av forretningspraksis, og er trygge på at vår praksis er i tråd med våre retningslinjer. Å drive forretninger på en etisk måte er grunnlaget for hvordan vi opererer både i Chile og i resten av verden, sier Dankertsen.

– Siden dette er en pågående prosess, kan vi ikke gi ytterligere kommentar på dette tidspunktet.

– Har det vært undersøkelser også hos Cargill?

– Chilenske myndigheter søker informasjon fra Cargill, og vi samarbeider. Mer kan jeg ikke si nå, beklager det, sier hun.

Prissamarbeid
Det har ikke lyktes iLaks å hente inn kommentarer fra ledelsen i BioMar og Salmofood.

Et kartell innebærer normalt et ulovlig prissamarbeid. Det er en konkurranseregulerende avtale mellom selvstendige virksomheter. Konkurranse kan reguleres ved at kartellmedlemmene forplikter seg til å holde samme priser, ensartede rabatter og andre salgsvilkår, eller ved at de deler markedet seg imellom. Verdens mest kjente kartellvirksomhet er OPEC, organisasjonen for oljeeksporterende land.