PO3 og PO4 må vente på forskriftsendring: – Det er få teknologier som er fullstendig lukket

Nyheter
0

Statssekretær Even Tronstad Sagebakken (Ap) kan ikke si når anmodningsvedtakene er ferdigbehandlet.

I forbindelse med grunnrenteskatteforliket vedtok Stortinget flere instrukser, anmodningsvedtak, som regjeringen skulle følge opp. Et av dem var å innføre en ordning som gjør at nedtrukket produksjon, som følge av trafikklyssystemet, kan produseres i lukket teknologi. Anmodningsvedtaket ble utløst av at åtte oppdrettere i PO3 og PO4 søkte om å få ta nedtrekksvolumet i lavutslippsteknologi. Sjømat Norges Krister Hoaas har etterlyst rask oppfølging av dette anmodningsvedtaket.

– Der ligger anmodningsvedtak om at nedtrekksvolumet kan tas i lavutslippsteknologi. Det skal regjeringen levere på, uttalte Hoaas nylig.

Sees i sammenheng 
Statssekretær Even Tronstad Sagebakken (Ap) forteller at regjeringen arbeider med å følge opp anmodningsvedtakene. En av årsakene til at det tar tid er at regjeringen ser hen til forslagene fra havbruksutvalget.

Even Tronstad Sagebakken (Ap). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Regjeringen vurderer nå hvordan anmodningsvedtakene fra Stortinget følges opp på best mulig måte, og vi vil også se det i lys av forslagene fra havbruksutvalget, sier statssekretæren til iLaks.

Sagebakken, som tidligere har vært ordfører i Lindesnes kommune, vil ikke gi noe tidspunkt for når de er ferdige med saksbehandlingen.

– Det er vanskelig å gi et endelig svar på når disse anmodningsvedtakene vil være gjennomførte og ferdigbehandlede, men arbeidet med oppfølgingen er i gang, bekrefter han.

Uavklart om lavutslippsteknologi 
Even Tronstad Sagebakken er opptatt av mulighetene som ligger i å kunne utvikle ny teknologi, og hvordan det kan sikre bærekraften i næringen.

– Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring. Ny teknologi kan bidra til å sikre økt bærekraft i havbruksnæringen, tror han.

Men statssekretæren vil ikke kommentere Krister Hoaas sin konkrete oppfordring om å komme med en forskriftsendring, som kan tillate utprøving av lavutslippsteknologi i PO3 og PO4.

– Det finnes ulike måter å tilrettelegge for å teste ny teknologi, knyttet til for eksempel null- og lavutslipp fra oppdrett. Stortinget har blant annet bedt regjeringen om å vurdere en ordning som gjør at produksjon, som trekkes ned etter trafikklyssystemet, heller kan legges over i lukkede teknologier. Det er en av de tingene vi følger opp, påpeker Sagebakken.

Les også: Høyre tar Sjømat Norge på ordet: vil hjelpe oppdrettere i PO3 og PO4

Vurderer krav og miljøpåvirkning
Sagebakken har forståelse for at oppdrettere, som holder til i røde soner og har fått flere nedtrekk, er i en utfordrende situasjon. Men det synes som om oppdretterne i PO3 og PO4 likevel må smøre seg med tålmodighet. Statssekretæren forteller nemlig at regjeringen ønsker å gjøre en grundig utredning av lukkede anlegg. Det kan ta tid.

– Oppdrettere som driver havbruk i røde soner har opplevd flere nedtrekk i produksjonen, og jeg skjønner at det er krevende. Det er positivt at aktørene ønsker å finne løsninger som er bærekraftige. Å flytte nedtrukket kapasitet over i lukkede anlegg er et forslag som vi er opptatt av å se nærmere på, men det må utredes grundig, sier han og legger til:

– Det er få teknologier som er fullstendig lukket, så man må vurdere hvordan dette vil påvirke miljøet og hvilke krav som skal settes.