Høyre tar Sjømat Norge på ordet: vil hjelpe oppdrettere i PO3 og PO4

Nyheter
0

Partiet vil tilpasse regelverket slik at oppdretterne snarest mulig kan ta i bruk teknologi som i liten grad påvirker lusepåslag.

Nylig etterlyste Sjømat Norges regionsjef Krister Hoaas en avklaring fra regjeringen for å løse nedtrekksutfordringene, som trafikklysordningen har medført i PO3 og PO4.

– Regjeringen har en kjempe-enkel og lett anledning til å gi incentiv for å teste ut lavutslippsteknologi. Det ligger i grunnrenteforliket. Der ligger anmodningsvedtak om at nedtrekksvolumet kan tas i lavutslippsteknologi. Det skal regjeringen levere på, uttalte Hoaas.

Nå får han og Vestlandsoppdretterne en utstrakt hånd fra Høyre.

Henger sammen
Høyre vil be regjeringen gjøre de nødvendige endringene i regelverket, slik at volum som er tatt i nedtrekk som følge av rødt trafikklys, kan produseres med teknologi som i liten grad påvirker lusepåslag på villakssmolt. Høyres fiskeripolitiske talsmann, Olve Grotle, ser det i sammenheng med miljøteknologiordningen.

– Nå må vi få på plass miljøteknologiordningen og det som kommer fra Havbruksutvalget. Det gjelder jo hele havbruksnæringen. Og så må vi også spesifikt avhjelpe raskt de som har fått nedtrekk på grunn av trafikklyssystemet, sier Grotle til iLaks.

Han legger til:

– Det er naturligvis en forutsetning at dette er skal være miljømessig og lusemessig forsvarlig.

På overtid
Grotle er svært opptatt av arbeidet med miljøteknologiordningen og Havbruksutvalgets tilrådinger. Grunnrenteskatteforliket bragte da også med seg et anmodningsvedtak som gjaldt miljøteknologiordningen. Stortinget gav marsjordre til regjeringen om å legge frem et forslag i løpet av 2023. Nå tikker klokken ubønnhørlig mot årsskiftet. Og Grotle er utålmodig.

– Nå må det munne ut i noe konkret. Når det gjelder miljøteknologiordningen, så har jo det lagt der i over to år. Og det burde en i alle fall få raskt på plass. Og flere av de forslagene som Havbruksutvalget har kommet med bør en ikke bruke lang tid på. For nå venter næringen på at ting skal komme, understreker han.

Teknologinøytralitet
For han og Høyre er det viktig at politikerne legger til rette for en teknologinøytrale løsninger, der næringen selv velger teknologi i tråd med sine behov. Etter hans oppfatning samsvarer denne forståelsen med Havbruksutvalgets vurderinger.

– Vi bør sette krav til standarder og så får næringen selv finne ut av det. Det som Havbruksutvalget, og i og for seg miljøteknologiordningen var basert på, det er en teknologinøytral tilnærming, påpeker han.

I det omtalte anmodningsvedtaket om trafikklyssystemet, ba Stortinget om regjeringen om å innføre en ordning som gjør at nedtrukket produksjon, kan produseres i lukket teknologi. Høyres talsmann legger til grunn at dette må tolkes vidt.

– Hadde jeg vært regjering, så hadde jeg tolket det utvidende. Lukket i den forstand at det er en teknologiløsning med minimal lusepåvirkning.