Planlegger landbasert oppdrettsanlegg i milliardklassen på Nordmøre

Nyheter
3037

SalFjord ønsker å starte storskala lakseoppdrett på Tjeldbergodden industriområde i Aure kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. 

Det melder Tidens Krav. 

Foreløpig er det høyt opp og langt fram for prosjektet til SalFjord, selv om mye forarbeid allerede er gjort. Neste steg er å lage en konseptanalyse, og finne ut behovet for investeringer.

Det vil bli tatt en avgjørelse i september om man det er grunnlag for å investere i noe som omtales som et «milliardprosjekt», og prosjektet vil kreve ekstern finansiering.

Hans Ramsvik. FOTO: LinkedI

– Neste skritt videre er å få på plass konsesjoner, så må vi starte jakten på investorer, sier sier Hans Ramsvik, daglig leder i SalFjord.

Ramsvik er en av 35 aksjonærer i SalFjord.

Det er planlagt at anlegget skal ligge ved siden av Equinors metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Det vurderes å kunne gjøre bruk av spillvarmen fra fabrikken for å kontrollere temperaturen på vannet i anlegget.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av landbaserte oppdrettsprosjekt i Møre og Romsdal.

I juli fikk Salmon Evolution tilsagn om landbasert oppdrett. Anlegget blir det største i Europa med en årlig produksjon på 28.800 tonn laks.