Per Griegs milliard-deal i Newfoundland under lupen: «Something smells fishy»

Nyheter
1199

Grieg Seafoods hovedaksjonær og styreleder solgte i vinter et canadisk oppdrettselskap til Grieg Seafood. «Verdiødeleggende», mener Carnegie-analytiker.

Det er ikke småtterier. Newfoundland-prosjektet har et oppdrettsområde som er større enn Færøyene, og består av 11 sjølokaliteter og ett RAS-anlegg under oppføring. Prosjektet har et langsiktig slaktepotensiale per år på 30-45.000 tonn laks.

Les også: Per Grieg jr starter oppdrettselskap i Øst-Canada

Per Grieg jr hadde jobbet med prosjektet i fem år. Og i vinter skjedde det som mange hadde ventet på: Grieg Seafoods hovedaksjonær og styreleder solgte sin private oppdrettsatsing i Øst-Canada til børsnoterte Grieg Seafood.

På begge sider av bordet
Oppgjøret for handelen var 620,5 millioner kroner, hvor 264 millioner kroner allerede er investert i lisenser. Når fase 2 settes i gang, er det et potensiale for et tilleggsoppgjør på 930 millioner kroner, avhengig av volumer oppnådd første ti år.

Idet Per Grieg satt på begge sider av bordet, som både kjøper og selger, var verdsettelsen i høyeste grad et tema – både for de øvrige aksjonærene og meglerhusene som vurderte avtalen.

En av dem som advarte Grieg-investorene om handelen var Lars Konrad Johnsen, analytiker i Carnegie. I en grundig analyse, like i kjølvannet av transaksjonen, tok Johnsen til orde for at oppkjøpet var alt for dyrt. Han var særlig opptatt av de høye multiplene på EV/kg, det vil si enterprise value (markedsverdi av egenkapital og netto rentebærende gjeld – red. anm.) per kilo slaktet fisk:

«Vi mener verdsettelsen er over det vi hevder er nåværende markedspriser. Derfor ser vi transaksjonen som verdiødeleggende for GSFs aksjonærer. Spesielt anslår vi EV/kg-multipler (inkludert nødvendig capex for å finansiere smoltanlegget, lokalitetsutvikling, annen infrastruktur og oppbygging av biomasse) rundt 263 NOK/kg (på 15.000 tonn slakt) til 135 NOK/kg (på 45.000 tonn slakt) på volumer som er 3-10 år ute i tid. Gitt usikkerheten om volumene i en uutviklet og historisk utfordrende region med pågående politiske/regulatoriske spenninger (f.eks. statsminister Trudeaus valgkamp som krever et forbud mot åpne merder i Britisk Colombia og MOWIs midlertidige suspensjon av ti lisenser etter en massedødelighetshendelse høsten 2019) ser vi ingen gyldige argumenter for transaksjonsverdien og den høye forskuddsbetalingen. Vårt syn støttes av impliserte EV/kg-multipler for GSFs virksomhet i Canada rundt NOK 170/kg, MOWIs canadiske virksomhet ved EV/kg på NOK 220/kg og MOWIs oppkjøp av Northern Harvest på østkysten av Canada i 2017 ved EV/kg på 110 NOK/kg. Dessuten ser vi potensiell negativ effekt på balansefleksibilitet og utbytte, med estimert nødvendig investering i størrelsesorden 3,5 til 4,5 milliarder kroner for å løfte slaktevolumene mot 33-45.000 tonn. Til slutt reiser de foreslåtte transaksjonene med et selskap som er kontrollert av hovedaksjonæren spørsmål om eierstyring, corporate governance og aksjonærinteresser for fremtiden. Derfor utelukker vi ikke potensialet for flere kontraksjoner hvis transaksjonen blir presset gjennom av hovedaksjonæren», skrev han i sin analyse.

Fishy
Kort tid etter nedgraderte Johnsen sin anbefaling av Grieg Seafood til Selg, i en ny analyse kalt «Something smells fishy».

Griegs styre banket naturligvis gjennom transaksjonen.

Les også: Profit warning fra Grieg Seafood – kan komme i brudd med lånebetingelser

Carnegie-analytiker Lars Konrad Johnsen (t.v.) i samtale med medgründer i Holberg-fondene, Hogne I. Tyssøy. FOTO: Aslak Berge

Et drøyt halvår seinere er problemstillingen Johnsen reiste blitt en dyster realitet for aksjonærene i Grieg Seafood. Aksjekursen er halvert i år grunnet tunge tap, særlig i Skottland og Canada. Og investeringstakten for det ambisiøse og kapitalkrevende prosjektet i Øst-Canada er blitt redusert.

Så ille er det at Grieg Seafood kan komme i brudd med sine lånebetingelser. Selskapet har kort og godt ikke penger til å finansiere prosjektet slik det opprinnelig var planlagt.

Johnsen har ikke endret syn på milliard-dealen i Canada.

Negativ verdi
– Jeg mener fortsatt det er negativ verdi på de planene de har for Grieg NF med tanke på tidslinje, volum og capex/opex. Så jeg hadde lagt alt på is og forsøkt å selge videre lisensene og smoltanlegget. Og med de utfordringene som er rundt eksisterende virksomhet (Norge, UK og Canada) pluss en presset balanse/likviditet så hadde det nok hjulpet på aksjekursen. Dog neppe enkelt å få solgt de lisensene «over natten» til en pris som er i nærheten av investert kapital i Grieg NF, sier han til iLaks.

– Ville en slik transaksjon kunne skjedd i sammenlignbare selskaper, som Mowi og SalMar?

– Jeg tror jeg at jeg skal la være å svare på det siste spørsmålet, ettersom det blir fryktelig mye spekulasjoner, sier Johnsen.

Profesjonell
Per Grieg jr bedyrer at han har vært opptatt av de tidligere nevnte problemstillingene i forbindelse med storhandelen.

– Har du forståelse for at det blir stilt spørsmål ved prising, interessekonflikter og corporate governance her?

– Vi har vært bevisst på nærståendeproblematikken, og har vært opptatt av å ha en profesjonell prosess i transaksjonen. Derfor hadde vi uavhengig styre og tredjepartsvurdering (Deloitte), skriver Per Grieg jr i en epost til iLaks. 

– Henviser ellers til børsmeldingen i går. Det vil selvsagt også bli gitt utfyllende kommentarer på kvartalspresentasjonen 17. november, legger han til.