PD-påvisning hos Lerøy Midt

Nyheter
964

2 av 20 fisk ved lokaliteten Segelråa nord for Kristiansund har fått påvist tilstedeværelse av PD-virus etter rutinescreening.

Det framkommer av en melding som veterinær Cecilie Skjengen har sendt inn til Mattilsynet i forbindelse med funnet.

Påvisningen ble meldt av Pharmaq Analytic den 26. april, og ifølge meldingen fra Skjengen er det snakk om lave virusnivåer.

«Ingen mistanke om sykdom i anlegget,» skriver hun videre.

Det framkommer i meldingen ikke hvilken type PD det er snakk om.