PD-mistanke i Nærøy

Nyheter
3196

Oppdrettselskapet Salmonor er blitt varslet av Mattilsynet om mistanke om virussykdommen pancreas disease (PD) nordøst for Rørvik.

I en epost iLaks har fått innsyn i skriver Salmonor-sjef Vibecke Bondø:

«Jeg har nylig fått telefon og mail fra Mattilsynet om positive PCR pøver for PD på lokalitet Risværgalten».

Båndlagt
Ifølge Barentswatch har den aktuelle lokaliteten en produksjonskapasitet (MTB) på 4.680 tonn laks.

Det er ikke første gang det er fiskehelseutfordringer på den aktuelle lokaliteten.

«Risværgalten er som dere er kjent med båndlagt og følger allerede strenge tiltak, jfr. forskrift Nord-Trøndelag», skriver Bondø.

Så langt er imidlertid hendelsen klassifisert som PD-mistanke.

Avventer
«2/3 prøver er positive og vi avventer svar på histologi», skriver Bondø videre.

Salmonor har allerede satt i gang skadebegrensende tiltak, mens de avventer konklusjonen fra laboratorieprøvene.

«Vi har varslet egen fôrleverandør og andre servicebåter/organisasjoner som jobber/har jobbet i tilgknytning til lokalitet Risværgalten».