PD-mistanke for Nova Sea i Nordland

Nyheter
0

Det er mistanke om pankreassykdom (PD) ved lokaliteten 18936 Igerøy Ø i Vega kommune, som ligger på Helgelandskysten.

Det skriver Mattilsynet i en melding, torsdag. Lokaliteten drives av Nova Sea.

Nova Sea varslet Mattilsynet om PD-mistanken 29.november, etter å ha fått analyseresultater som slo ut positivt for PD-virus. Mattilsynet tar ut verifiserende prøver i dag, som sendes til Veterinærinstituttet for videre analyse.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må derfor vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Skal holdes PD-fritt
Igerøy Ø ligger i vernesonen som ble opprettet etter PD-påvisningen ved LetSea sin lokalitet Ystøya i september i år. Lokaliteten er pålagt restriksjoner som blant annet innebærer forbud mot å flytte fisk for å hindre eventuell smittespredning.

Igerøy Ø (markert) ligger i nærheten av Ystøya, og Mowis to anlegg som nylig fikk bekreftet PD-utbrudd (innfelt). Foto: Skjermdump

Ystøya fikk påvist PD-utbrudd i slutten av september, mens de to Mowi-anleggene Blomsøråsa og Mefaldsskjæret fikk påvist sykdommen for én uke siden, 24. november.

Les også: Påvist PD i to Mowi-anlegg på Helgeland

Samtlige anlegg ligger nord for PD-sonen (det vil si nord for Skjemta, Flatanger i Trøndelag), som skal holdes fritt for sykdommen.

Forskrift om PD-bekjempelse krever at oppdrettsanlegg innenfor en radius på 30 kilometer fra lokaliteter med påvist PD-virus skal følge opp med utvidet prøvetaking innen syv dager.

Det er oppdretterne selv som skal stå for prøvetakingen, og Mattilsynet minner derfor oppdrettere i området om prøvetakingsplikten.

Kan bli utslakt
– Dersom Veterinærinstituttets analyser bekrefter at det er PD i anlegget, kommer vi til å fatte vedtak om rask utslakting siden lokaliteten ligger i et område hvor PD skal bekjempes for å unngå at den etablerer seg, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynets region nord.

Geir Arne Ystmark. Foto: Mattilsynet

I en kunngjøring etter at PD ble bekreftet hos Mowi, skrev Mattilsynet at Mowi vil bli pålagt å tømme anleggene raskt, for å redusere risiko for videre spredning.

– Det er en svært smittsom laksesykdom som fører til dårlig helse og velferd for fisken, og til store tap for næringa, sa Ystmark i den forbindelse.

PD er en virussykdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet. Oppdrettslaksen blir også mer mottagelig for andre sykdommer.

Laksesykdommen har ingen betydning for folks helse, men det er viktig å hindre videre smitte til andre anlegg, skriver Mattilsynet.