Påvist PD i to Mowi-anlegg på Helgeland

Nyheter
0

Mattilsynet bekrefter fredag at det er brutt ut pankreassykdom (PD) på to lokaliteter i Alstahaug kommune i Nordland fylke.

Det er Mowis lokaliteter 10447 Mefaldskjæret og 31857 Blomsøråsa som er rammet. iLaks skrev på lørdag at det var mistanke om utbrudd på lokalitetene.

Mefaldskjæret og Blomsøråsa ligger i vernesonen som ble opprettet etter PD-påvisningen ved Ystøya i slutten av september. Begge lokalitetene er pålagt restriksjoner, som blant annet forbud mot å flytte fisk, for å hindre eventuell smittespredning.

Les også: Slik påvirkes lokalitetene til Mowi og Nova Sea etter PD-utbruddet på Helgeland

Mefaldskjæret har en kapasitet på 6240 tonn, og Blomsøråsa en kapasitet på 3120 tonn, ifølge Barentswatch.

Må tømme merdene
Mowi varslet Mattilsynet om mistanken torsdag 16. november. PD-diagnosen ble satt torsdag 23. november, etter at verifiserte prøver (tatt ut av Mattilsynet) ble analysert ved Veterinærinstituttet.

Forrige påvisning var på LetSea sin lokalitet Ystøya i september, som ligger cirka ni kilometer sør for de to lokalitetene som nå også har fått PD. Området ligger nord for PD-sonen, som skal holdes fritt for sykdommen.

Mattilsynet skriver i en kunngjøring at de har pålagt Mowi å tømme anleggene raskt, for å redusere risiko for videre spredning.

Geir Arne Ystmark. Foto: Mattilsynet

– Mattilsynet ser alvorlig på PD-påvisningen, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynets region nord.

Store tap for næringen
– Det er en svært smittsom laksesykdom som fører til dårlig helse og velferd for fisken, og til store tap for næringa, fortsetter Ystmark.

PD er en virussykdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet. Oppdrettslaksen blir også mer mottagelig for andre sykdommer. Det er trygt for folk å spise fisken, skriver Mattilsynet.

Mattilsynet vil i løpet av kort tid vurdere om det er behov for å utvide den eksisterende restriksjonssonen.