Påvist ILA hos Austevoll Melaks

Nyheter
1101

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Austevoll Melaks sin sjølokalitet Krigsholmen i Austevoll kommune i Hordaland.

Det opplyser Mattilsynet om på sine nettsider.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 14. juni om mistanke om ILA på Krigsholmen. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse. Sekvensering viste at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus).

Mattilsynet inspiserte lokalitet Krigsholmen 18. juni, og tok ut verifiserende prøver. Onsdag stadfestet Mattilsynet ILA-diagnosen på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge rask tømming av lokaliteten.

Lokalitet Krigsholmen ligger i et kontrollområde for ILA som er markert på BarentsWatch Fiskehelse. Kontrollområdet vil om kort tid justeres for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å få en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA.