Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland

Nyheter
1503

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14040 Krigsholmen.

Lokaliteten drives av Austevoll Melaks og ligger i et kontrollområde for ILA. Det skriver Mattilsynet i en kunngjøring tirsdag ettermiddag.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 14. juni 2019 om mistanke om ILA på Krigsholmen. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse. Sekvensering viser at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-viruset (HPR deletert ILA-virus).

Mattilsynet inspiserte lokalitet Krigsholmen 18. juni og tok ut verifiserende prøver.

Dersom ILA-diagnosen stadfestes, vil Mattilsynet innen kort tid vurdere å justere utbredelsen av kontrollområdet for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.