På stedet hvil for Fremskridt Laks

Nyheter
753

Men økte omsetningen med nesten 14 millioner kroner.

Selskapet som holder til i Bømlo i Sunnhordaland, opplevde nesten identisk driftsresultat og resultat før skatt i 2016, som de gjorde i 2015.

Fremskridt Laks har to matfiskkonsesjoner, og er medeier i settefiskprodusenten Hardingsmolt i Tørvikbygd.

De to største aksjonærer i selskapet er Roar og Bernhard Espevold, med totalt 67,6 prosent av de utestående aksjer via holdingselskapet Fremskridt Holding 2 AS.

Navnet Fremskridt kommer forøvrig av at eierfamilien i sin tid etablerte den første butikken i bygden – noe som av innbyggerne ble omtalt som et «fremskritt».

iLaks har ikke lyktes i å få en kommentar til saken fra daglig leder Bernhard Espevoll i Fremskridt Laks.