På eiersiden er milliardær og nevøen til skaperen av James Bond. Nå har Langnes Laks gått videre med oppdrettsplanene

Nyheter
1458

Langnes Laks har søkt om konsesjon for settefisk av laks og ørret.

I juni kunne iLaks avsløre at den britiske milliardæren Rory David Fleming, som er nevø av James Bond-skaper Ian Fleming, har investert i den landbaserte oppdretteren Langnes Laks. Selskapet ledes av oslobaserte Geir Spiten, som har kjent Fleming i over 20 år.

Fleming har besøkt Alta en rekke ganger, og han skal ha sterke tilknytninger til kommunen og er involvert i kampen for å beskytte villaksen, har Spiten tidligere opplyst til Alta kommune.

Åtte millioner smolt årlig
Planen til Langnes Laks er å bygge et klekkeri, settefiskanlegg, matfiskanlegg samt slakteri med videreforedling på Langnes industriområde i Alta i Finnmark. Fullt utbygd har anlegget en investeringsramme på 1,5 milliarder kroner.

Spiten fortalte i sommer at selskapet var i sluttfasen av ferdigstillelsen av konsesjonssøknaden. Nå har konsesjonssøknaden, i første omgang for settefisk av laks og ørret, blitt sendt inn.

«Langnes Laks AS vil bygge et påvekstanlegg for sjøtilpasset smolt basert på gjennomstrømming, med rensing og gjenbruksteknologi. Råvann hentes fra sjøen og blir renset gjennom trommelfilter og behandlet med UV. Hvert kar er egen biologisk sone med vannbehandling og lufting av gjenbruksvannet», heter det i søknaden.

Det søkes om  en produksjon på opptil åtte millioner settefisk per år på mellom 500 og 1.000 gram. Produksjonen skal gradvis trappes opp, og nå maksnivå rundt to år etter oppstart.

Forhåndskonferanse
Langnes Laks har av Alta kommune blitt tildelt en opsjon på videre utvikling og bruk av areal på Langnes næringsområde. Området, som er på 115.000 kvadratmeter, er ferdig planert og regulert for akvakulturvirksomhet. Kommunen har for øvrig lagt ut en dronefilm fra industriområdet.

Ifølge søknaden ligger omsøkt lokalitet innenfor grensen på nasjonal laksefjord i Alta. På bakgrunn i dette ser fylkeskommunen behov for en forhåndskonferanse om søknaden med Fylkesmannen og Mattilsynet, viser et dokument iLaks har fått innsyn i. 

Kart med Langnes samt avstand til grenser for nasjonal laksefjord og nasjonalt laksvassdrag. KART: Fra søknad