På dette smelteverket skal de lage fôrråstoff

Nyheter
0

Smelteverket i Finnfjord i Troms produserer ferrosilisium, som er et kritisk råmateriale i stålproduksjon. Det er energikrevende og gir store utslipp av CO₂. Nå vil fabrikkledelsen bøte på problemet med å produsere fôringredienser.

Ideen er å produsere alger i en pilottank som rommer 3,5 millioner liter. I og med at algene er produsert med røykgass fanget fra smelteverket, regnes de som klimanegative. De vil dermed veie opp utslippene fra de 40 til 50 prosent av fôringrediensene som ikke er alger, skriver Teknisk Ukeblad.

Vanlig fiskefôr har et CO₂-fotavtrykk på 2-2,5 kilo CO₂ per produserte kilo, mens det nye fôret blir CO₂-nøytralt.

– Vi ser for oss at andelen alger i fôret skal være mellom 50 og 60 prosent. Dette erstatter småfisk som ansjos og sardiner, og en del av de terrestriske ingrediensene, sier prosjektleder Hans Eilertsen ved Universitetet i Tromsø.

Prosjektet, kalt Algoptima, har fått 93 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets Grønn plattform. Det er smelteverket i Finnfjord, Nofima, Cargill og Flakstadvåg laks som får den offentlige støtten.