På denne lokaliteten har Letsea ikke hatt avlusning i år. Dette er hemmeligheten bak de gode resultatene

Nyheter
1071

Todelt suksessformel.

– Nå har vi scannet 21.000 fisk i denne merden. Så vi er nær 100 prosent sikre på vekten på fisken. Den er 3.985 gram i dag. I går var den 24 gram mindre.

Det sier Tor Hugo Hestnes. Han sprader rundt på dekket på Letseas fôrflåte ved Husvik helt ytterst i Herøy kommune, i øyriket utenfor Sandnessjøen.

Ikke avlusing
– Svært lite lus, vi har ikke hatt avlusing i 2019, og kun tre merder ble behandlet mekanisk i 2018, sier Hestnes, som er avdelingsleder i vekstselskapet Letsea.

– I forhold til budsjett avlusingskost og reelle kostnader brukt til avlusing så langt i år ligger vi svært godt an, sier han nøkternt til iLaks.

Forklaringen er todelt.

– Hemmeligheten er at vi for det første bruker skjørt. I god tid før fisken går ut. Og rognkjeks. Vi kjører regelmessig påfyll av rensefisk gjennom hele forsøksperioden, og vil kunne ende opp med opptil 25 prosent innblanding i perioder med høyt lusepress i siste fase av forsøksperioden før slakt.

Letseas lokalitet Seiskjæret ligger i Husvær på Helgeland. Foto: Aslak Berge

Varm sjø
– Vi har har 1-2 prosent innblanding. Vi fôrer den med eget fôr. Vi røkter den som en egen art. Vi fyller på etter hvert. Vi har hatt innslag av inntil 25 prosent rognkjeks.

– Spesielt når det er slikt vær som nå. Rognkjeksen liker ikke spesielt høye temperaturer, varm sjø, 13-14 grader, som nå. Vi er opptatt av å holde rede på antallet og innblanding. Vi teller døde rognkjeks hver dag. Hvis du ikke vet hvor mye rognkjeks du har, kan du heller ikke måle effekt.

Solen glitrer på havet. Det er t-skjortevær, vindstille og utmerkede betingelser for rask tilvekst i merdene.

– Det er fint her i dag. Nå fôrer vi 30 tonn per dag. Vi fôrer 2-3 merder om gangen. Rundt 700.000 laks. 5-12 prosent rensefisk. Tre merder er slaktet ut. Merd 3 tok vi ut på 7,5 kilo, sier Hestnes.

– Vi fikk melding fra markedet at noen av fiskene var over 15 kilo, sier Fredrik Nordøy, som driver eksportfirmaet Nordøy Sea i Sandnessjøen.

Eksponert
I toppetasjen på fôrflåten «Havstein» styres produksjonen fra operasjonsrommet. Krystallklare og høyoppløselige fargebilder på de ni skjermene holder personellet løpende oppdatert om livet over og under vann.

– Dette kan naturligvis også styres fra land. Det er en eksponert lokalitet, sier Hestnes.