Overproduserte i ti år: – Ingen gode unnskyldninger

Nyheter
0

Gjølanger Settefisk tar selvkritikk, etter å ha overskredet grensen for maksimalt tillatt biomasse (MTB) over flere år.

– Det er et brudd på løyvet, som vi følger opp. De skal egentlig ha en dialog med oss før de krysser den grensen, sier Gunn Helen Henne i Statsforvalteren i Vestland, etter at settefiskanlegget informerte om overskridelsen.

Gjølanger Settefisk ligger i Fjaler kommune i Vestland, og har tillatelse til å produsere 2,4 millioner fisk i året – med en MTB på 240 tonn.

I september bestemte de seg for å ta en gjennomgang av eget anlegg, etter å ha lest en sak i DN om mangel på tilsyn i settefiskanlegg.

Da fant de ut at den årlige snittproduksjonen mellom 2014 og 2024 har vært på rundt 40 tonn mer enn de har løyve til.

Så seg blind på individ
Selskapet informerte Statsforvalteren i Vestland om dette i en e-post sendt 15. november. 

– På Gjølanger har vi dessverre hatt et ensidig fokus på antall individ, som er 2.400.000. Vi har dessverre ikke hatt fokus på biomasse hvor grensen er 240 tonn. I kombinasjon med fremgang på avl blant rognprodusentene, har vi dermed hatt en produksjon som har vært over angitte tillatelser, skriver de.

– Fisken har vokst betydelig fortere, snittproduksjonen 2014-2024 (2024 er delvis anslått) har vært på cirka 283 tonn per år, med en fôrfaktor på rett i underkant av 1,1. I samme periode har snittet for antall individ vært cirka 1.930.000, altså betydelig mindre enn 2.400.000 som er det tillatte.

Avsluttet viktig kundeforhold
Gjølanger Settefisk har som følge av oppdagelsen valgt å avslutte kundeforhold:

– Overnevnte er det ingen gode unnskyldninger for. Forklaringen på det hele er som nevnt over at vi har sett oss blind på antall individ. Dette er kritikkverdig av selskapet, og noe vi har tatt konsekvensen av gjennom å avslutte, for Gjølanger Settefisk, et viktig kundeforhold, skriver de.

I september gav de beskjed til kunden om at de ikke kan produsere mer smolt for dem etter neste leveranse av vårsmolt i 2024.

– Det er selvsagt ikke heldig for noen av partene at vi må gå til dette skrittet.

Ifølge selskapet vil de etter dette stå igjen med to kunder, og få produksjonen under 240 tonn fra og med 2025.

I dialog
iLaks har vært i kontakt med daglig leder, Svein Åge Tresnes Holstad, og Sindre Øvrebø, som er en av eierne i settefiskanlegget. De vil ikke kommentere saken.

– Vi har nå en dialog med Statsforvalteren, og ønsker ikke å kommentere noe rundt denne saken, skriver Øvrebø over mail. Han beklager samtidig for at de avstår fra å kommentere.

Les også: Endrer planene om storsmoltanlegg til 100 millioner kroner i Fjaler

I meldingen til Statsforvalteren uttrykker også selskapet et behov for å bygge nytt anlegg, for å kunne levere på oppdretteres etterspørsel etter større smolt.