Endrer planene om storsmoltanlegg til 100 millioner kroner i Fjaler

Nyheter
0

Ingen aktivitet i området siden etableringen.

I 2017 ble selskapet Sunnfjord Storsmolt stiftet av de de fire oppdrettere Sandnes Fiskeoppdrett, Flokenes Fiskefarm, Landøy Fiskeoppdrett og Gjølanger Bruk. Styreleder i Sunnfjord Storsmolt ble Sindre Øvrebø, som også er medeier Gjølanger Bruk, eierselskapet til  Gjølanger Setterfisk.

Avisa Firda, skriver i dag at Sunnfjord Storsmolt nå ønsker å legge til rette for et påvekstanlegg for smolt i Fjaler kommune. Sunnfjord Storsmolt etterspør nå et oppstartsmøte med kommunen for å utarbeide en privat reguleringsplan for området Lyngnesholmane. Dette området ligger noe nord for dagens Gjølanger Settefisk.

Tidlig i prosessen
Sindre Øvrebø sier til avisa at det er tidlig i prosessen, og at han derfor ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Kommunen er i dialog med Statsforvalteren angående arealplanen, som har bedt om ytterligere konsekvensutredning av alle akvakulturområder på kommuneplannivå, og har derfor fått utsatt frist for å uttale seg.

Åtte kar på 20 diameter
Kommunen skriver i et brev til Sunnfjord Storsmolt at de ikke kan ha et slikt møte før en endelig uttalelse fra Statsforvalteren er klart.

I henhold til planene som nå er utarbeidet, ønsker Sunnfjord Storsmolt å sette opp åtte smoltkar på land, som er fem meter høy og 20 diameter. Smolten skal være fra 100 gram til ett kilo. Anlegget skal etableres med inntak og uttak av sjøvann.

Les også: Vil bygge storsmoltanlegg til 100 millioner kroner