Over 50 ansatte i AQS rammes hardt dersom nytt lovforslag vedtas

Nyheter
4621

Regjeringen foreslår at arbeidsmiljøloven skal gjelde for dykkerne, og ikke sjøfartens regler som i dag. Både servicebåtrederiet AQS og Sjømat Norge går hardt ut mot forslaget.

iLaks omtalte forslaget senest i desember. Nyheten ble mottatt med stor glede hos Industri Energi.

– Endelig får yrkesdykkerne det vernet de fortjener, slik vi har krevd, uttalte områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi en pressemelding.

Men ikke alle er fornøyde med regjeringens forslag. Daglig leder Ove Løfsnæs, som er om bord på «AQS Tyr» mens han intervjues av NRK, er klar på hva konsekvensene blir om Stortinget vedtar forslaget.

– Da kan vi ikke drive dykking fra denne båten og med det mannskapet vi har i dag, sier han.

Servicebåtrederiet har 150 ansatte fordelt på 18 fartøy. Rundt en tredjedel av disse har kombinerte stillinger som mannskap og dykkere.

Sjømat Norge, som også er imot forslaget, krever at saken sendes ut på høring.

– Det er sterkt beklagelig at et så inngripende tiltak vedtas uten å først utrede konsekvensene, sier fagsjef Arild Rød i Sjømat Norge til NRK.

På spørsmål om hvorfor forslaget om å innføre arbeidsmiljøloven for sjøfolk ikke har vært på høring, svarer statssekretær i Arbeids – og sosialdepartementet, Vegard Einan (H):

– Den løsningen regjeringen nå fremmer, er den samme som gjelder i offshoredykking og den løsningen Arbeidstilsynet og dykkernes organisasjoner anbefaler. Saken er nå til behandling i Stortinget, og det er Stortinget som avgjør når saken skal behandles, skriver Einan i en epost til NRK.

Torsdag er det for øvrig åpen videokonferansehøring i Arbeids- og sosialkomiteen om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for yrkesdykking.