– Endelig får yrkesdykkerne det vernet de fortjener

Nyheter
1512

Regjeringen foreslår en lovendring om at all innaskjærs yrkesdykking skal ha Arbeidstilsynet som tilsyn og at dykking skal være underlagt arbeidsmiljøloven.

Det går fram av en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

I november i fjor utarbeidet et utvalg et forslag til nye regler for dykking fra skip, der det blant annet ble foreslått at Sjøfartsdirektoratet skulle få tilsynsansvar. Det er Arbeidstilsynet som i dag fører tilsyn med yrkesdykkerne. Forslaget skapte reaksjoner i dykkerbransjen.

I februar skrev Arbeidstilsynet et brev til departementet, og ba om at arbeidsmiljøloven måtte gjelde for 700 arbeidsdykkere, som jobber innaskjærs langs kysten. Dette fikk både yrkesdykkere og deres tillitsvalgte til å juble.

– Gjør inntrykk
Nå foreslår altså regjeringen at arbeidsmiljøloven skal gjelde for dykkerne, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip.

– Dykking er et yrke med stor risiko for ulykker, og det gjør inntrykk å høre dykkernes erfaringer. Med dette forslaget får de bedre arbeidsvilkår, og et helhetlig dykketilsyn i regi av Arbeidstilsynet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Gjennom lovproposisjonen foreslår regjeringen at alle yrkesdykkere skal være vernet av arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at også dykkere som arbeider fra skip vil være omfattet, og at kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet får en tydelig forankring i arbeidsmiljøloven.

Fornøyd
Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi mener forslaget fra regjeringen er en seier for dykkerne. Ifølge Industri Energi har det skjedd ni dødsulykker i bransjen i årene 2004-16.

– Endelig får yrkesdykkerne det vernet de fortjener, slik vi har krevd, sier Stokka i en pressemelding.

Daniel Pilskog, tillitsvalgt for Industri Energi i dykkefirmaet Abyss, sier lovforslaget vil trygge dykkerne og styrke de seriøse bedriftene i bransjen.

– Dette vil sikre oss dykkere ordnede forhold og en sikrere arbeidshverdag, i et risikofylt yrke. Nå må arbeidsgiverne konkurrere på kvalitet, som ikke går ut over sikkerheten. Det vil styrke de seriøse bedriftene, sier Pilskog.