Nytt forslag om utslipp møter motstand

Nyheter
753

Osterøy kommune krever minimale utslipp fra den lokale oppdrettsnæringen, men andre myndigheter er uenig i kravet.

Det er i en ny versjon av kommunens sjø- og strandsoneplan til høring, at det kommer frem at man ønsker «minimalt til ingen utslipp» av organiske partikler fra oppdrettsanlegg i deler av fjordsystemet.

Det skriver Bergensavisen i dagens utgave om området hvor det drives storstilt oppdrett av ørret.

Sier nei
Men fylkeskommunen sin rådmannsadministrasjon sier nei til dette.

– Det er særlig krevende holdt opp mot eksisterende virksomhet på Skaftå og Blom, oppsummerer fylket.

Ordfører i Osterøy kommune, Jarle Skeidsvoll, er overrasket og skuffet over dette.

Vil ha bærekraftig oppdrettsnæring
Med den nye planen ønsker kommunen to ting.

Det ene er at vesentlige endringer med de to oppdrettsanleggene på Skaftå og Blom, må gjøres ved å forholde seg til de nye retningslinjene, altså minimalt med utslipp.

De ønsker også mer aktivitet.

– Men vi ønsker også å legge til rette for to nye havbruksareal i kommunen, med de samme forutsetningene i bunn. Det er ikke slik at vi er næringsfiendtlige, men vi ønsker å bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring, sier Skeidsvoll til Bergensavisen.

Oppdrettsselskap uenig med kommunen
Konserndirektør i Lerøy Havbruk, Stig Nilsen, sier til samme avis at selskapet ikke synes det er riktig at kommunen skal stille særkrav til fremtidige produksjonsløsninger.

Saken skal opp til politisk behandling i fylket før sommerferien.