Østerbø Maskin inngår samarbeid med utvikleren av dette rensefiskskjulet

Nyheter
1421

Østerbø Maskin og Sigve Bø skal samarbeide om utvikling, produksjon og salg av rensefiskutstyr, herunder patent og varemerket Safehide.

Ifølge partene blir hovedsatsningen produkter rettet mot fiskevelferd.

– Da spesielt for rensefisk der havbruksbransjen i dag trenger nye løsninger, skriver de i en melding til iLaks.

Sigve Bø har tidligere drevet gjenfangst av leppefisk, og har gjennom dette utviklet Safehide, som tar for seg hele syklusen til rensefisken fra mottak til gjenfangst. Safehide fungerer som mottaksmerd, rensefiskhabitat og gjenfangstredskap.

I dag blir rensefisken mottatt i en egen mottaksramme.

– Derfra må rensefisken selv finne tareskjul. Det finnes per i dag ingen god løsning for gjenfangst, men eksempler på metoder som blir brukt er teiner, hoving og bruk av kastenot. Dette er både tidskrevende og stressende for fisken, mener markedssjef og leder produkt i Østerbø Maskin, Jan Erik B. Søreide.

Østerbø Maskin og Sigve Bø mener Safehide skal hjelpe oppdretterne med å minimere svinn av rensefisk. Den vil også gjøre at fisken trives bedre, og blir en god luseforkjemper, ifølge den nye samarbeidsduoen.

– Østerbø Maskin er veldig glad for få samarbeide med Sigve om hans produkter og har stor tro på at Safehide er en god løsning for å heve leveforholdene til rensefisken i laksemerdene, avslutter Søreide.

Selger Kim Andre Eide i Østerbø Maskin (f.v.), Sigve Bø og Jan Erik Søreide. FOTO: Privat