Osland vil holde stamfisk i nyutviklet lukket merd

Nyheter
2235

En innovativ ny merdløsning skal holde lus og sykdom unna fisken.

Det glinser i blank aluminium der den soler seg på industrikaien. Rammen er 1.000 kvadratmeter. Ecomerdens nye produkt rommer 22.000 kubikkmeter.

– Nå er det det siste innspurten her, hilser Ecomerdens Fredrik Kyrkjebø kort, før han haster videre, opp stigen til merdkanten.

En nysgjerrig svaneflokk seiler stille forbi, og besiktiger kolossen. I fabrikkhallen på Jensanes i Sagvåg på Stords vestside har det vært skipsbygging i mange tiår.

Splittes opp
– Den kan brukes til både matfisk og stamfisk, og kan deles opp i fire individuelle merder. Den er firkantet, siden fisken skal sorteres. Det er ikke så mange individer.  Den kan bære opp til 100 tonn fisk per merd, totalt 400 tonn, forklarer oppfinner, ingeniør og Ecomerden-gründer Jan Erik Kyrkjebø til iLaks.

Hovedmotivasjonen er å hindre lusepåslag og sykdom på fisken.

– Hvis vi hadde skalert opp med oksygen kunne vi ha opp til en million fisk per Ecomerd, fortsetter Kyrkjebø.

– Det er et kommersielt anlegg. Den første, så vidt jeg vet, kommersielle semi-lukkede merd som ikke er levert til FoU- eller utviklingskonsesjoner. Så vi er kommet i en kommersiell fase.

Den råsterke, men kun tre millimeter tjukke duken er utviklet av to leverandører av duk, nemlig tyske Hitex og franske Serge Ferrari. For det er i utgangspunktet en standard merd omsluttet med en tett fleksibel duk. Det er ikke rensing på vannet inn eller ut av merden, og heller ikke UV- og partikkelfilter, samt oppsamling av avfall som krever en lukket merd.

Stamfisk
Rundt 25.000 stamfisk skal settes ut i merden, ifølge Johnny Kalstad, driftsleder Osland Havbruk.

– Den skal stå ved Osland i Sognefjorden, på en lokalitet som heter Ura.

– Utgangspunktet var at vi skulle ha postsmolt, men så så vi at vi fikk store problemer med lus på stamfisk på andre året i sjø. Så skal vi teste det ut. Det er klart at stamfisk er verdifull fisk, understreker han.

Familiegrupper
Stamfisken skal være Oslands egen ørretstamme, som har sine aner helt tilbake til gründertiden på begynnelsen av 1960-tallet.

– Det blir et spennende prosjekt.

– Den skal deles i fire deler, med forskjellige familiegupper og testgrupper, med en felles duk. Vi tenker at hvis vi får til dette, vil vi lage større postsmolt og ha kortere tid i åpne merder. Men det er mange fallgruver der også: Sykdom og at en ikke får sette fisken ut til forskjellige tidspunkt. Stamfisken går rolig og han er en lusesamler óg, påpeker Kalstad.