Osland: – Nedtrekk på denne tiden av året virker som dobbel straff

Nyheter
1136

Sogneoppdretter Erik Osland tror ikke stortingspolitikerne er klar over hvilken skade de påfører bransjen ved et kollektivt nedtrekk av biomasse samtidig med et dypt prisfall for ørret.

Mandag kveld tok Sjømatbedriftenes direktør Robert Eriksson initiativ overfor statsråd Odd Emil Ingebrigtsen (H) for å utvide maksimal tillatt biomasse (MTB) med 20 prosent i den hensikt å bøte på en fryktet priskollaps for ørret. Subsidiært foreslo Eriksson å destruére den fisken som ikke kan selges.

Ørretoppdretter og -foredler Roger Hofseth avviste raskt behovet for slike krisetiltak.

Vi tåler å ta en støyt, sa Hofseth, og la til at det ikke er noen oppdrettere som sliter i Norge.

Etter mange gode år har de rygg til å bære kortvarige tap, mener han.

Sårbare
En annen ørretoppdretter, Erik Osland i Høyanger i Sogn, mener myndighetene bør komme på banen – av flere grunner.  

– Ørretoppdrettere har til tider vært mer sårbare for markedsuro enn laksen fordi en tradisjonelt har et mer spisset marked, for eksempel Russland. Når Russland stenger, blir en svært sårbar, sier Osland til iLaks.

Erik Jarle Osland er daglig leder i Osland Settefisk. FOTO: Salmon Group

– Nå er det blant annet et vanskelig marked i USA, som vi ser Chile sliter med, som forsterker markedsproblemet for ørreten samanlignet med laksen.

Særlig det tvungne nedtrekk av biomasse på Vestlandet er problematisk, mener han.

Tvungen nedjustering
– En tvungen nedjustering av ørretbiomasse i PO4 og PO5 i en periode på året når vi vet det tradisjonelt er dårligst priser og starten på hovedsesong på slakting av ørret er svært uheldig.

Osland ønsker at myndigheter og forvaltning endrer et nedtrekk – gjerne til et annet tidspunkt på året.

– Nedtrekk på denne tiden av året virker som dobbel straff. Stortinget kan umulig være klar over og tenkt over skaden det vil skape, sier han. – For regionene PO4 og PO5, som produserer mye ørret, blir det enda mer straff – tregangen!

– Som alle også vet, er det ikke problem med lus på villaks i regionen på høsten og vinteren og defor uforståelig at nedtrekk skal være nå, fortsetter Osland.

– Enkelt og rett grep er å gi dispensasjon på nedtrekk med ny frist til våren, legger han til.

Foto: Osland Havbruk

Lave lusetall
Oppdretterne i de to produksjosområdene PO4 og PO5, på Vestlandet, opptrådte kollektivt da de tidligere i sommer varslet et mulig søksmål mot staten. Bakteppet var at de mener at verken det juridiske- eller det kunnskapsmessige grunnlaget er godt nok i det nye Trafikklyssystemet. 

Et sentralt poeng for dem er at lusetallene på Vestlandet er vært svært lave. I alle de siste fire årene har tallene vært langt lavere enn maksgrensene. Dette fordi det i perioden har vært gjennomført koordinerte tiltak blant samtlige oppdrettere i PO4.

Spesielt i perioden når smolten vandrer ut, som er det kritiske, har tallene vært lave. Oppdretterne i PO4 har altså lykkes med sine lusetiltak. Ikke en eneste gang har lusetallene gått over grensen for voksne hunnlus.