Osan Settefisk starter byggingen av nytt postsmoltanlegg i august

Nyheter
609

Allerede før første byggetrinn på nytt resirkuleringsanlegg til 290 millioner kroner er ferdig, inngår Osan Settefisk avtale med Nofitech som totalleverandør for et helt nytt postsmoltanlegg.

Osan Settefisk eies av de mangeårige samdriftspartnerne Midt-Norsk Havbruk (66 prosent) og Bjørøya Holding (34 prosent). Det er allerede fisk i produksjon i det nye resirkuleringsanlegget, selv om det formelt ikke overtas før i slutten av mars. Og nå er det klart for ny utbygging når et nytt postsmoltanlegg skal realiseres.

Neste uke starter arbeidene med å klargjøre arealer for utvidelsen i Osan. Byggestart er planlagt i august. Prosjekteringen er allerede godt i gang, og anlegget skal stå ferdig høsten 2021.

– Med storsmoltanlegget vil Osan Settefisk kunne levere alle smoltstørrelser som sjøanleggene ønsker seg, sier Roald Dolmen, styreleder i Osan Settefisk.

Investerer for bærekraft
Osan Settefisk har denne forbindelse signert en avtale med Nofitech som totalleverandør for postsmoltanlegget.

– Storsmolt er en del av vår bekjempelsesstrategi mot lus og agens (virus og bakterier som forårsaker sykdom). Ved å produsere fisken til 6-700 grams størrelse på land, reduserer vi produksjonstiden og smitterisikoen i sjøen, sier Dolmen.

Per Anton Løfsnes i Bjørøya Holding er positiv til utbyggingen som vil sikre Bjørøya tilgang på større smolt.

– Å redusere produksjonstiden i sjøen er et riktig og viktig skritt på veien mot enda mer bærekraftig lakseproduksjon på Norskekysten, sier Løfsnes.

2.800 tonn
Nofitech skal levere en av sine standardiserte og modulbaserte postsmoltmoduler, som er spesialdesignet for bruk av sjøvann.

– Vi er stolte over at Osan Settefisk har valgt oss som totalleverandør. Postsmoltmodulen er meget kostnadseffektiv med hensyn til investeringskostnader per kubikkmeter oppdrettsvolum og drift. Leveransen er helhetlig og inkluderer også vårt omfattende og unike opplæringsprogram, teknisk og biologisk driftsmanual og styringssystem. I tillegg blir postsmoltmodulen NS 9416-sertifisert, sier administrerende direktør Robert Hundstad i Nofictech.

Postsmoltmodulen består av fire kar med diameter på 20 meter, og dybde 6,6 meter. Modulen gir et samlet oppdrettvolum på 9.200 kubikk, og har en utfôringskapasitet på 8.000 kg per dag.

Etter utvidelsen vil Osan Settefisk få en samlet produksjonskapasitet på 2.800 tonn årlig.