Osan Settefisk har søkt om å få øke produksjonen – vil sikre eierselskapene lokalprodusert smolt

Nyheter
598

Osan Settefisk vil øke produksjonen fra 6,5 millioner smolt i året til ti millioner smolt.

Det viser søknadsdokumenter, som iLaks har fått tilgang på.

«Behovet for større og flere settefisk av laks har gjort en utvidelse aktuell. Økningen i behovet har oppstått pga. av Bjørøya AS som driver i samdrift med Midt-Norsk Havbruk AS i sjø er gått inn på eiersiden i Osan Settefisk AS. Dette for å arbeide for å sikre begge lokalprodusert smolt. Det jobbes med å forkorte produksjonstiden i sjø for redusert eksponering for lus og redusert arealbehov i sjø. Til dette trengs smolt i en størrelse opp til 650 gram», heter det i søknaden fra selskapet.

Utvidelsen ble varslet allerede i januar i 2019, men da var planene ennå ikke vedtatt i styret. Det er allerede investert rundt 265 millioner kroner i anlegget gjennom byggetrinn 1, som ble ferdig i fjor.

Ifølge Osan Settefisk planlegges den omsøkte utvidelsen gjennomført ved etablering av en egen RAS-avdeling rett øst for byggetrinn 1.

«Fisk vil bli ført til denne avdelingen fra byggetrinn 1. Dette vil hovedsakelig være vaksinert yngel/smolt som blir stående i denne avdelingen før den settes ut i sjø. Snittvekt ved utsett vil normalt variere mellom 150 til 650 gram», skriver Osan Settefisk i søknaden.

iLaks har forsøkt å kontakte daglig leder Svein Oluf Øren for en kommentar om utvidelsesplanene. Han har så langt ikke besvart våre henvendelser.

Avisen Ytringen omtalte også nylig utvidelsesplanene.