Bjørøya går inn i Osan Settefisk

Nyheter
1133

Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya forsterker det mangeårige samarbeidet når Bjørøya går inn som medeier i Osan Settefisk.

Midt-Norsk Havbruk (MNH) og Bjørøya har gjennom mange år hatt samdrift på matfiskproduksjonen. Nå forsterkes det formelle partnerskapet til også å omfatte produksjon av settefisk.

Tirsdag signerte partene avtalen som sikrer Bjørøya Holding 34 prosent av aksjene i tidligere MNH-eide Osan Settefisk. Dette skjer gjennom utstedelse av nye aksjer i Osan Settefisk.

Samdriftspartenes tilgang til settefisk er samtidig samlet i et selskap, etter at Osan Settefisk har overtatt alle MNHs aksjer i Flatanger Settefisk Holding – som eier Flatanger Settefisk.

De to settefiskanleggene med en samlet produksjonstillatelse på 15 millioner smolt blir sentrale i partnerskapets smoltstrategi. Samdriften MNH og Bjørøya får nå felles tilgang til smolt fra anleggene i både Flatanger og Nærøy. Det tettere samarbeidet om settefisk er en naturlig utvikling av selskapenes mangeårige samarbeid om matfiskproduksjonen.

Osan Settefisk investerer nå om lag 275 millioner kroner i første byggetrinn på et nytt, moderne resirkuleringsanlegg. Første innlegg av rogn i RAS-anlegget skjer i løpet av høsten. Det utvidede eierskapet legger godt til rette for et byggetrinn to med en samlet produksjonskapasitet på 2.000 tonn på land med muligheter for produksjon av storsmolt på 800 gram.