Ordførerne i Vikna og Nærøy bekymret for den nye PD-forskriften

Nyheter
960

Ønsker å ta et møte med fiskerminister Per Sandberg under Aqua-Nor messen i Trondheim.

Det skriver avisen Ytringen.

Fiskeriministeren har åpnet for nye forskrifter om behandling av pankreassykdom (PD), en alvorlig virussykdom i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret.

Denne ble godt mottatt av næringen og ledelsen i Ytre Namdal, men nå er ordførerne Amund Hellesø i Vikna og Steinar Aspli i Nærøy mer skeptisk.

I et brev til fiskeriministeren uttrykker de sin bekymring.

«Etter å ha lest ny kontrollområdeforskrift og gjennomført samtaler med aktører i næringen, er vi svært bekymret for hvilke følger denne nye kontrollområdeforskriften vil få for vår region. Slik vi har tolket signalene fra fiskeriministeren knyttet til ny nasjonal PD-forskrift, har vi forstått det slik at praksisen med «Stamping out» som virkemiddel skulle opphøre innenfor den buffersonen som er et aktuelt alternativ i den nye nasjonale PD-forskriften. Den nye kontrollområdeforskriften åpner derimot for fortsatt å praktisere «Stamping out» som virkemiddel, noe som gir stor usikkerhet for hvilke følger dette vil få for arbeidsplasser tilknyttet næringen i vår region», skriver ordførerne i brevet.

Hellesø og Aspli har altså nå tatt initiativ til et møte med statsråden for å få formidlet disse bekymringene.