Oppfordrer oppdrettsnæringen til å ligge i forkant: – Det er så mange myter om den

Nyheter
596

Liv Monica Stubholt, partner i advokatfirmaet Selmer, mener det er et ledelsesansvar å integrere fiskevelferd og dyrevern i virksomhetens strategi. Men samtidig mener hun at hver enkelt har et ansvar for å være en god ambassadør for næringen, slik at tillit skapes i markedet.

Stubholt snakket foran rundt 120 tilhørere på årets Pathos Forum, arrangert av fiskehelseselskapet PatoGen, i Ålesund.

Stubholt sa at det hadde gått opp for næringen at den var markedsstyrt, og at mattrygghet og fiskevelferd vil få økt oppmerksomhet i markedene fremover, og fra næringens venner og kritikere. Derfor er det viktig å fortelle de gode historiene om produkt og verdiskaping, samt å svare på utfordringer, ifølge Stubholt.

– Det er så mange myter, misforståelser og direkte tøv som sies om næringen. Det er en del mennesker som synes det er greit å føre disse mytene videre. Hver av dere må være ambassadører, sa Stubholt og henvendte seg til forsamlingen:

– Ta livet av disse mytene.

FOTO: Stian Olsen

– Må slå raskere tilbake på anklager
Stubholt tok videre opp at det var negative medieoppslag om oppdrettsnæringen i både tyske og norske medier, og at næringen måtte være i forkant, ikke på etterskudd.

– Næringen er ikke rask nok til å slå tilbake på anklagene, sa Stubholt.

Stubholt mener det ikke er nok i dag å være lønnsom som oppdretter, og at næringen blant annet kan bygge tillit gjennom å samarbeide.

– Dere må være flinke å hjelpe hverandre og bygge tillit til næringen, og involvere hele næringskjeden, sa hun.

Og hun trakk fram at det var en sammenheng mellom fiskevelferd, lakselus bærekraftsindikatorer og myndighetenes vilje til å tildele nye konsesjoner.

– Fiskevelferd kan derfor bli avgjørende for fremtidig vekst i bransjen.

Utfordringer
Men hun understreket samtidig at det er utfordringer i næringen.

– Det er bare å innrømme at det er noen utfordringer, som for eksempel løpende problemer med lakselus, sa hun.

Stubholt understreket at dommer avsagt av domstolene, viser at næringen må forvente å bli behandlet strengt ved brudd på dyrevelferdsloven.

– Det er av samfunnsmessig interesse og har en allmenpreventiv effekt, sa Stubholt.