Oppdrettstillatelse ble opphevet, men nå får Grieg Seafood drive videre på lokalitet i Finnmark

Nyheter
1048

Rogaland fylkeskommune har ferdigbehandlet søknaden om etablering av oppdrett i Vedbotn i Nordkapp kommune, og gitt Grieg Seafood tillatelse til oppdrett på lokaliteten.

Det opplyser varaordfører Kjell-Valter Sivertsen i Nordkapp kommune i en pressemelding, ifølge iFinnmark.

Det var rett etter nyttår at Fiskeridirektoratet opphevet vedtaket fra Finnmark fylkeskommune om tillatelse til å drive oppdrett på lokaliteten, hvor sju personer har sitt arbeidssted.

Tillatelsen, som ble gitt 25. august 2017 av Finnmark fylkeskommune, ble opphevet etter klage fra Sametinget og to privatpersoner. Fiskeridirektoratet mente at Finnmark fylkeskommune ikke hadde foretatt en god nok vurdering når det gjelder naturmangfold og sjøsamiske interesser i området.

Saken ble deretter sendt til ny behandling hos Rogaland fylkeskommune. Bakgrunnen for dette var at Finnmark fylkeskommune er innehaver av undervisningstillatelsen som er knyttet til lokaliteten.

«Av hensyn til habilitet og forvaltningens generelle troverdighet er det Fiskeridirektoratets vurdering at fylkeskommunen ikke kan behandle sak om klarering av en lokalitet tilknyttet en tillatelse som samme fylkeskommune er innehaver av», het det i et brev fra Fiskeridirektoratet.

Samfunnskontakt i Grieg Seafood, Roger Pedersen, sa i slutten av januar til iLaks at selskapet ennå ikke hadde tatt stilling til hvordan de ville følge opp vedtaket.

Men nå har altså Rogaland fylkeskommune avgjort at Grieg Seafood får drive videre på lokaliteten. Det ble satt ut en million laks i anlegget i september i 2017. Slaktingen skal starte i mars, og foregå utover sommeren og høsten.

– Dette er viktig for Nordkappsamfunnet. Vi ønsker å legge til rette for næringsutvikling og verdiskapning i kommunen vår. Vi ønsker å trygge arbeidsplasser og lokal ringvirkningsakvititet. Det er mange innbyggere som jobber direkte eller indirekte for oppdrettsnæringen i kommunen, sier varaordfører Sivertsen i pressemeldingen.