Grieg strammer inn etter biologisk krevende kvartal

Nyheter
0

Selskapet varsler kostnadskutt og har foreløpig ikke satt av penger til utbytte.

Grieg Seafood tjente på årsbasis 1,739 millioner kroner på driften, drevet av historisk høye laksepriser og ditto slaktevolum. Totalt sett slaktet selskapet 84.697 tonn i 2023.

– 2022 var et rekordår for Grieg Seafood. I vår 30 år lange historie har vi aldri oppnådd en høyere operasjonell EBIT, sett et sterkere marked eller høstet høyere volum i våre eksisterende oppdrettsregioner. Jeg vil oppriktig takke alle mine kollegaer i oppdrett, salgs- og støttefunksjoner for deres harde arbeid og innsats, kommenterer konsernsjef Andreas Kvame.

Utfordrende
I fjerde kvartal, isolert sett, slaktet selskapet 21.186 tonn og fikk et driftsresultat på 156 millioner kroner. Analytikerkorpset ventet på forhånd et driftresultat på 159 millioner kroner.

Les også: Griegs produksjonskostnader klatret langt opp på 50-tallet i fjerde kvartal

– I løpet av fjerde kvartal opplevde vi utfordrende biologiske forhold i våre norske regioner, spesielt i Finnmark. Avbøtende tiltak er iverksatt og den underliggende biologien er i bedring. I BC var produksjonen god i kvartalet med stabil overlevelse. Newfoundland-regionen utvikler seg etter planen, sier Kvame.

Konsernsjef i Grieg Seafood, Andreas Kvame. FOTO: Ole Alexander Saue.

I Rogaland fikk selskapet en superior-andel på 91 prosent, og så negativ effekt av fastpriskontrakter og lave slaktevekter. I Finnmark ble en rammet av forsert slakting etter at fisk ble rammet av parasitten Spironucleus salmonicida (Spiro).

Strammer inn
I likhet med Mowi vil Grieg også kutte kostnader.

– Som et resultat av inflasjon og de biologiske hendelsene i fjor, som påvirket kostnadsnivået negativt, lanserer vi et forbedringsprogram for å gjennomgå alle aspekter av virksomheten vår og identifisere områder hvor vi kan øke lønnsomheten på tvers av virksomheten vår.

Selskapet guider et slaktevolum på 82.000 tonn i 2023, noe som representerer en nedgang fra 2022.

Totalt sett ser Grieg, på samme vis som Mowi, en global tilbudsvekst på to prosent, noe som taler for et stramt laksemarked og fortsatt høye laksepriser i 2023.

Grieg Seafood indikerer foreløpig ikke utbytte til sine aksjonærer etter rekordåret 2022. Som følge av den foreslåtte grunnrenteskatten har selskapet fryst investeringer i Norge på totalt 2,3 milliarder kroner.

«Investeringer vil allokeres til oppdrettsregioner med det største potensiale for bærekraftig og lønnsom utvikling og vekst,» heter det i kvartalsrapporten.