– Oppdrettsnæringen må engasjere seg og ikke bare være vitner til den dramatikken som utspiller seg på nordnorske veier

Nyheter
875

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener oppdrettsnæringen er for passiv når det kommer til utfordringen med mange vogntog på veiene i Nord-Norge.

En rapport som ble lagt frem i november i fjor viste en betydelig økning i antall vogntog på veiene i nord.

Ifølge Torgeir Knag Fylkesnes er Norge på europatoppen når det gjelder trafikkulykker med vogntog. Han mener oppdrettsnæringen må vise mer initiativ, og stille strengere krav til både sjåfører og bilder.

– De må engasjere seg og ikke bare være vitner til den dramatikken som utspiller seg på nordnorske veier. Laksen kan ikke være viktigere enn nordlendinger. Sånn er det jo nå, sier Fylkesnes til Nordlys, og mener gods over på jernbane er den eneste løsningen på lang sikt.

Regionsjef Marit Bærøe i Sjømat Norge mener næringen ikke har vært for passiv, og viser blant annet til «Trygg trailer», som er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere.

– Vi har stilt krav til trailerne som kommer, og har også i visse tilfeller nektet å laste vogntog som har vært for dårlig skodd. Men vi kan bli enda bedre på dette. Det er også sånn at av og til er det kjøperen som bestiller transport. Da blir det hele litt mer utfordrende. Men vi skal ta tak i dette, sier Bærøe.