Oppdrettsindustrien nektes redusert elavgift: – Vi synes det er veldig urettferdig

Nyheter
622

Mens deler av industrien får redusert elavgift, gjelder ikke dette for oppdrettsnæringen.

– Vi kommer ikke under industri i dagens regelverk, og får med det ikke redusert elavgift. Det synes vi er utrolig urettferdig, sier daglig leder ved Tytlandsvik Aqua, Nils Viga til NRK.

Viga sier at avgiften som er en del av den totale nettleieren gir en ekstrakostnad på 1,5 millioner kroner i året, og at de jobber for å få den fjernet.

Tytlandsvik Aqua og Viga får støtte av Sjømat Norge, som mener avgiften gir en dyrere produksjon og er med på å utsette utbyggingen av landstrøm i sjøbasert oppdrett.

– Vi mener at både settefiskanlegg og oppdrett på land og i sjøen, burde være fritatt elavgift på lik linje med annen industri, sier regionsjef Knut Hjelt i Sjømat Norge.

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Aleksander Stokkebø (H), mener reglene fungerer bra slik de er i dag. Han avviser likevel ikke en endring.

– Skal vi gjøre endringer, er det i så fall en budsjettprioritering som må veis opp mot andre tiltak. Men vi tar gjerne turen til Tytlandsvik for å diskutere dette og andre vilkår og tiltak for å skape enda flere arbeidsplasser, sier han.