Dette er status for Tytlandsvik Aquas postsmoltanlegg

Nyheter
7986

25-30 personer jobber nå på spreng for å bygge Tytlandsvik Aquas nye postsmoltanlegg i i Tytlandsvik i Hjelmeland kommune i Rogaland. Anlegget skal stå klart ved juletider dette året.

Det skriver Strandbuen om postsmoltanlegget som har en prislapp på 300 millioner kroner.

Grunnarbeidet startet for to måneder siden, og i løpet av våren starter byggingen av produksjonshallen. I første byggetrinn skal det føres opp et bygg på 7.500 kvadratmeter. Bygget skal inneholde kontor, møterom og to haller med fire produksjonskar i hver, hvor hvert av karene er på 19,5 meter i diameter og 5,5 meter dype.

– Hvert av de åtte karene rommer 1.905 kubikkmeter. Til sammenlikning rommer hele det nye anlegget til Fister Smolt totalt 1.600 kubikkmeter, sier kommende produksjonssjef Lars André Frønsdal. Frønsdal er per dags dato daglig leder ved Fister Smolt.

Totalt skal ti ansatte være på plass innen august, og disse vil få opplæring fram mot produksjonsstart i desember.

Det nye anlegget skal ta imot smolt på rundt 100 gram fra Fister Smolt og et av settefiskanleggene til Bremnes Seashore. Målet er å produsere smolt på mellom 700 og 1000 gram.

– Vi regner med at fôrfaktoren vil ligge på 0,85 her på anlegget, mot 1,2 i sjøen. Det betyr at vi trenger 850 kilo fôr for å produsere ett tonn laks. I sjøen trenger vi 1.200 kilo fôr for å produsere det samme. Den økonomiske gevinster er stor, sier Frønsdal.

Byggetrinn to innebærer fire ekstra produksjonshaller som vil gi totalt 22.000 kvadratmeter nybygg. Dette klargjøres i løpet av året, og ifølge selskapet behøver man ikke å bygge alle fire hallene samtidig.