Oppdrettere fortviler over forslag om å legge ned havbrukslinje etter bare to års drift: – Vi har null forståelse

Nyheter
578

I forbindelse med foreslått kutt av utdanningstilbudet i Nordland, vil fylkeskommunen legge ned YSK marine-studiet i Sandnessjøen. Det får Mowi, Nova Sea og LetSea til å reagere sterkt.

Utdanningsetaten i fylket står foran et sparekrav på 170 millioner kroner innen 2020, etter at Nordland får 459 millioner kroner i mindre statlige inntekter. Det er med bakgrunn i dette at studiet foreslås lagt ned.

– Vi kommer til å kjempe med alle midler, og har null forståelse for at fylkeskommunen vurderer nedleggelse av YSK marine-studiet i Sandnessjøen etter bare to år, sier Maria Jakobsen, Ann Kristin Akre, Roger Pettersen, Bjørg Kristensen, Kristian Pettersen og Kristian Johnsen fra Mowi, Nova Sea og LetSea til Helgelands Blad.

Trioen sier de vil finne noen andre samarbeidspartnere, dersom studiet legges ned.

Mowi, Nova Sea og LetSea viser til at kompetansebehovet i oppdrettsnæringen er stort, og at ungdommene ved videregående skoler er framtiden.

– Vi blir temmelig oppgitte. Målet var jo å øke antallet elever, sier de.

Har søkt om utdanningskonsesjon
Da studiet ble opprettet, søkte Nordland fylkeskommune om en utdanningskonsesjon, som skulle driftes av av bedriftene. Denne søknaden ligger fortsatt til behandling hos Fiskeridirektoratet og opprettholdes, selv om studiet legges ned.

I et høringssvar til fylkeskommunen vedrørende vurdering av nedleggelse av studiet, skriver Mowi, Nova Sea og LetSea:

«Bedriftene er bekymret for at den usikre fremtiden for linjen og manglende planer for fremtidig drift ved nedleggelse vil gjøre det vanskeligere å få tildelt en konsesjon av Fiskeridirektoratet. I tillegg er det grunn til å anta at fylkesadministrasjonens ønske om å legge linjen ned, ikke vil bidra positivt inn i direktoratets behandling av saken. Det er en uheldig situasjon, all den tid en slik konsesjon vil kunne dekke inn de kostnader som linjen medfører.»

Vil dekke kostnader
Ifølge høringssvaret fra bedriftene begrunnes nedleggelsen med økonomi, og at det er den mest kostnadskrevende linjen som Nordland fylkeskommune tilbyr i dag.

«Denne beregningen er uforståelig for bedriftene», heter det i høringssvaret.

Bedriftene viser til at en utdanningskonsesjon potensielt vil medføre rikelig med inntekter til fylkeskommunen.

«Disse inntektene vil mest sannsynlig gjøre linjen til den mest lønnsomme, selv om linjen har få elever og dermed en høyere stykkpris.»

Mowi, Nova Sea og LetSea skriver de er innstilte på å ta en større del av den økonomiske byrden frem til utdanningskonsesjonen er på plass, spesielt på eksterne kostnader som kurs og materiell.