Nordlaks om skolekutt i Nordland: – Det er alvorlig

Nyheter
919

Nordland fylkeskommune skal stramme kraftig inn på utdanningstilbudene på fylkets videregående skoler, inkludert Knut Hamsun videregående skole på Hamarøy. Nordlaks, som har investert milliardbeløp i regionen de siste årene, frykter konsekvensene.

Det er i en pressemelding at Nordland fylkeskommune opplyser at Nordland får 459 millioner kroner mindre statlige inntekter. Utdanningsetaten i fylket står foran et sparekrav på 170 millioner kroner innen 2022.

– Endringene vil merkes på de aller fleste skolene i hele fylket, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar i pressemeldingen.

Lars Fredrik Martinussen. FOTO: Privat

Blant annet blir Knut Hamsun videregående skole på Hamarøy rammet. I denne kommunen har Nordlaks sitt settefiskanlegg på Innhavet. Selskapet ønsker også å plassere sin dynamiske havfarm her.

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen oppfatter kuttforslagene som dramatiske.

– Det kan være den første spikeren i kista til hele det videregående skoletilbudet i Nord-Salten. Vi frykter at grunnlaget for tilbudet i regionen på sikt vil forsvinne når store og viktige deler av det foreslås nedlagt. Det er alvorlig. Det er avgjørende for rekruttering av lokal arbeidskraft at ungdom fra regionen har muligheter for å gå på videregående skole i sitt område. Det samme gjelder mulighetene for å rekruttere ansatte utenfra, sier Martinussen til Avisa Nordland.

Martinussen sier både Nordlaks og andre bedrifter trenger hele samfunn rundt dem for å være attraktive arbeidsgivere som kan tilby attraktive arbeidsplasser, og at et godt skoletilbud står helt sentralt i dette.

– Derfor håper vi at Nordland fylkeskommune kan bidra til å legge forholdene til rette for næringslivet, sier Martinussen.

Ifølge pressemeldingen fra fylkeskommunen skal kommuner og arbeidsliv inviteres til å gi råd og innspill til utdanningssjefens forslag før forslaget ferdigstilles og sendes til politisk behandling i fylkestinget.

– Vi må fordele ungdommene våre i forhold til arbeidslivets behov og etter tilgangen på læreplasser. Her vil innspillene fra arbeids- og næringslivet bli svært viktig, sier utdanningssjef Høiskar.