– Ønsket primært en rettslig avklaring av at EWOS kan selge sine produkter uhindret av STIMs patenter

Nyheter
0

Lagmannsretten konkluderte med å gi medhold til EWOS på to av tre punkter.

Den 15. desember ble det satt punktum for ankesaken mellom EWOS og STIM i Borgarting lagmannsrett. Ifølge kommunikasjonssjef Kjartan Mæstad er Cargill-eide EWOS fornøyde med å ha vunnet frem med det de oppfatter som det vesentligste.

– Vi er fornøyde med å ha vunnet frem på alle vesentlige punkter. Først og fremst er det godt å se at lagmannsretten har slått fast at det ikke er snakk om noen patentinngrep, og bekreftet at salg av EWOS’ produkter Adapt Xellerator og Adapt Flex er, og alltid har vært, lovlig, fastslår Mæstad i en e-post til iLaks.

Les også: Cargill-eide EWOS vant frem på tre av fire påståtte brudd på markedsføringsloven. «Villedet kundene sine om Adapt Flex», mener STIM

SuperSmolt-patentet
Det eneste gjenstående patentspørsmålet i denne saken, etter at tingretten konkluderte med at EWOS ikke hadde gjort inngrep i patentet EP ‘449, gjaldt det nå utløpte NO’534-patentet (vedrørende SuperSmolt-metoden).

– Vi er tilfredse med at lagmannsretten ikke fant at det var begått middelbart (indirekte) inngrep i patentet, og at lagmannsretten dermed på dette punktet har omgjort fjorårets dom fra tingretten. Tingretten hadde allerede rettskraftig avgjort at EWOS ikke hadde gjort inngrep i STIMs forretningshemmeligheter, forklarer Cargills kommunikasjonssjef.

Mæstad slår også fast at EWOS ikke har brutt god forretningsskikk, bidratt med manglende veiledning eller drevet med ulovlig kopiering.

– Videre er vi fornøyde med at lagmannsretten slår fast at vi ikke har brutt tre av fire paragrafer i markedsføringsloven, som STIM påberopte i denne saken. Disse gjaldt brudd på god forretningsskikk, mangelfull veiledning og påstått ulovlig produktetterligning, kommenterer han.

Villedende markedsføring – tilbake i tid
Det ene punktet hvor EWOS ikke har vunnet frem vedrører forbudet mot villedende markedsføring i markedsføringsloven.

– Denne overtredelsen gjelder forhold tilbake i tid, utløser ikke noe erstatningskrav, og har for øvrig ingen betydning for EWOS eller EWOS’ kunder fremover, understreker Mæstad.

Kommunikasjonssjefen legger til:

– EWOS ønsket primært en rettslig avklaring av at EWOS kan selge sine produkter uhindret av STIMs patenter. Denne avklaringen har EWOS nå fått, og EWOS er derfor fornøyd med resultatet.