OMS og SkaMik i Nærøysund: – Føler vi vant slaget mot lusa i høst

Nyheter
0

Effekt på 95 prosent.

Brønnbåten «Ronja Ocean» er i gang med årets siste avlusinger helt nord i Trøndelag. Helga ble tilbrakt ved kai i Rørvik, der mannskapet på ni stod for rundvask av båt og utstyr.

 «Ronja Ocean» er et av to Sølvtrans-fartøy som driftes av Oppdretternes Miljøservice (OMS) i Nærøysund. Den andre, «Ronja Nærøysund», har gjort unna jobben i PO7, og er nå på oppdrag for en ekstern kunde på Vestlandskysten. Selskapets daglige leder, Gudbrand Sørheim, er fornøyd med status før vinteren.

– Høsten er alltid svært krevende, det er mange lokaliteter og store biomasser som skal avluses. Nå føler vi at vi har vært ute i rett tid med et utstyr som har fungert optimalt. Nå sitter vi igjen med en god følelse. Denne sesongen vant vi slaget mot lusa, sier en fornøyd Sørheim til iLaks.

SkaMiks Wellfighter ombord på «Ronja OCean». (Foto: Steve Hernes)

Mer erfaring gir mindre lus
Ifølge Sørheim har de først og fremst vunnet slaget ved å ha tatt ut lusa på stadiet før kjønnsmodning, med påfølgende formering. I høst har både kapasitet og utstyr, men ikke minst mannskapet ombord og de langs merdekanten spilt godt på lag.

– Jo mer erfaring det er på dekk og sjøanleggene, jo bedre blir resultatet. De siste par årene har folka blitt godt kjent med utstyret, forholdene på den enkelte lokaliteten og de som jobber der. Det gir resultater nå, mener han.

– Vi vet jo at det kommer en tilsvarende kamp neste år, men også da handler om å være i forkant ved å nullstille status inn mot vinteren. Det føler jeg vi nå er i ferd med å gjøre, sier Gudbrand Sørheim i OMS.

Avlusingsutstyret ombord på «Ronja Ocean» er levert av Rørvik-bedriften SkaMik. På lossesystem er det montert tre knallgule eksemplarer av Wellfighter. Disse var for et par år siden en pilotversjon, men er nå ferdig tilpasset båten og i ordinær drift.

«Ronja Ocean» tok i bruk disse Wellfighter’ne våren 2020, og var da første båt som fikk denne type utstyr ombord.

Gründeren fant løsninga på skolen
Gründer og daglig leder i SkaMik, Geir Skarstad, har jobbet med oppdrett siden tidlig på åttitallet. Rundt årtusenskiftet jobbet han som avdelingsleder for akvakulturlinja ved Val videregående skole. I opplæringa hadde de samarbeid med en rekke leverandører av utstyr, fôr og medisiner. Det var i dette samspillet Skarstad, sammen med Frode Mikalsen, fant sin egen løsning for lusa.

– På den tida opplevde vi at laksen ble mer og mer resistent. Da fikk jeg ideen til å utvikle en ny løsning for avlusing. Opprinnelig var det planen kun å bruke dette i undervisningen, forteller Skarstad.

Geir Skarstad, gründer og daglig leder i SkaMik. (Foto: Steve Hernes)

Ideen ble vist frem for flere oppdrettere i regionen, og etter et par år tok OMS tak i ideen og ønsket å utvikle en pilot.

– Det ble starten på SkaMik, og den første versjonen av avluseren ble satt på båten «Rune Viking». Da tok jeg ett års permisjon fra skolen for å videreutvikle dette. Det ble etter hvert flere avlusere til oppdrettere i regionen. Da SalMar tok kontakt for å prøve ut SkaMik, tok jeg spranget fra skolestua og inn i næringa igjen for fullt, smiler Skarstad stolt.

Konseptet bak Wellfighter er at det brukes mye vann med lavt spyletrykk. Det er modul- og skalerbart, og brukes både i kombinasjon med ferskvannsbehandling og med rent sjøvann.

I dag er utstyret blant annet montert på to båter som driftes av OMS. I fjor ble det solgt 24 enheter. Daglig leder i OMS Gudbrand Sørheim mener de har funnet den mest skånsomme avlusingsmetoden for sine båter, noe som begrunnes med rask normal appetitt etter behandling.

– I år blir vi å avluse nær 90.000 tonn laks med Wellfighter på våre to fartøy. Det er det utstyret som er desidert mest skånsomt, og det som er etterspurt hos våre kunder. Kombinasjonen med ferskvann og spyling er veldig enkelt, og som oftest er jo det enkleste det beste, sier Sørheim.

Ifølge SkaMik er enheten designet for å redusere tidsforbruk ved ferskvannsbehandling, og har en kapasitet på 60 tonn per time per enhet. Siden systemet monteres på brønnbåtens lossesystem, kan også laksen avluses på vei inn til ventemerd eller slakteriet.

I fjor vinter inngikk SkaMik avtale med Frøy om å levere det som ble omtalt som verdens største avlusningssystem.

Lav dødelighet er viktig
På brua er kaptein Espen Brandal og styrmann Marius Blindheim, som har vært hos Sølvtrans siden 2019. Brandal forteller de henter ferskvannet fra et depot i Djupvika, før de igjen setter kursen for Lekafjorden for å gjennomføre tre nye behandlinger.

Kaptein Espen Brandal og styrmann Marius Blindheim, har lagt helga til kai i Rørvik. (Foto: Steve Hernes)

– Vi har fisken i ferskvann fra halvannen til tre timer, avhengig av hva fiskeeieren ønsker. For oss er det viktig å få fisken ombord på en så skånsom måte som mulig. Vi brukte stort sett ett orkast på nota ved forrige avlusing i Lekafjorden, sier Brandal.

Ved forrige avlusing gikk nær 600.000 fisk gjennom avluseren, med en effekt på 95 prosent. Det ble registrert kun 17 dødfisk på denne avlusingen. Laksen på lokaliteten var stort sett imellom 1,5 og to kilo. Hittil i år har det blitt avluset nær 80.000 tonn laks med Wellfighter på «Ronja Nærøysund» og «Ronja Ocean». 65.000 av disse tonnene har vært med ferskvann.

– Høsten er alltid hektisk. Når det nå blir kaldere i sjøen, bruker vi tida godt på vedlikehold av båt og utstyr. For vi vet jo hva som kommer neste sommer og høst. Da handler det om å få kontroll igjen, smiler kaptein Espen Brandal.