Offensiv nykommer med seks brønnbåter

Nyheter
1495

Hareidrederiet Intership ble etablert for tre år siden, men har allerede seks brønnbåter i drift.

– «Roy Kristian» (Marine Harvest Canada) og «Christine» (Grieg Seafood Finnmark) har vi hatt i kjøring siden midten av 2014. Vi startet bygging av «Inter Caledonia» vinteren 2014, med levering i april 2016, forteller Ole Peter Brandal til iLaks.

Sunnmøringen er konsernsjef i Intership, en posisjon han tidligere også har hatt i ålesundrederiet Sølvtrans.

Etableringsfase
– 2016 representerte slutten på etableringsfasen for selskapet, og vi har nå etablert en driftsorganisasjon på fem personer med lang erfaring fra brønnbåt og shipping for øvrig.

– I vinter fikk vi en avtale med Hofseth Aqua, der vi deltok i designfasen og inngåelse av byggekontrakt med Vard på en 1.200 m3 brønnbåt som skal eies av et beslektet selskap av Hofseth Aqua. Vi har byggeoppfølging og tar båten inn på en fem års bareboat-avtale og leier den ut til Hofseth Aqua på et fem årig time chart. På denne måten har vi fullt ansvar for alle deler av driften og oppfølging av båt, mens Hofseth Aqua får en skreddersydd båt, driftet av en erfaren driftsorganisasjon med et system for å håndtere behov for å leie båten ut eksternt eventuelt å leie inn tilleggskapasitet. I den finansielle situasjonen mange oppdrettere befinner seg i er dette totalt sette en økonomisk gunstig modell, som er aktuell for flere som vurderer egen brønnbåt.

Innleid
Intership har en rekke aksjonærer på eierlisten. De to største er selskapene Leinefisk og Panema, som kontrollerer henholdsvis 32 og 22 prosent av aksjene. Leinefisk er et fiskeriselskap lokalisert i Fosnavåg, mens Panema er eid av Ole Peter Brandal.

– I april fikk vi et time charter med Marine Harvest Canada på en 1.000 m3 brønnbåt. Vi leide inn «Viktoria Viking» på en tilsvarende bareboat, og båten ankom Vancouver Island i begynnelsen av juni, fortsetter han.

– Vi inngikk videre i juni ett time charter med Grieg Seafood Canada, på en 1.000 m3, «Dønnalaks» ble leiet inn på enn bareboat, og er nå på vei til Vancouver Island og ventes å ankomme tidlig i september.

Les også: «Steigen» blir «Dønnalaks»

Intership har dermed etablert en betydelig brønnbåtaktivitet på de tre årene selskapet har vært i drift.

– Basert på den responsen vi har fått i markedet, rigger vi oss nå for videre vekst, sier Brandal offensivt.

Konsern 
Fjoråret ble gjort opp med minus på bunnlinjen, men virksomheten vokser mye i løpet av 2017.

– Vi har tre selskaper med omsetning fra brønnbåtdrift, det Intership BC Corp, Intership Norge AS og morselskapet Intership AS. Vi er for 2016 fortsatt såkalt lite konsern og regnskapene i gruppen er ikke konsolidert. Samlet omsetning var i 2015 i overkant av 80 millioner kroner, og konsernets underskudd var på cirka 3,1 millioner kroner. Underskuddet kommer altså fra driften i Intership AS, som bare hadde drift av «Inter Caledonia» de siste åtte månedene. Syv ukers off-hire i forbindelse med installering av RO-anlegg og andre oppstartskostnader er utgiftsført i sin helhet. For 2017 blir hele konsernet inkludert aktiviteten i Canada revidert og konsolidert inn i morselskapet, så da blir bildet komplett, forklarer Brandal.