«Steigen» blir til «Dønnalaks»

Nyheter
570

Dagens «Steigen» er et velrennomert og godt fartøy, bygget i 2002 ved Sletta Båtbyggeri med en lastekapasitet på 970 m3. NFT Når fartøyet i dag går fra land etter et verkstedopphold, seiler den under navnet «Dønnalaks».

Det skriver rederiet i en pressemelding.

«Steigen» var det første fartøyet i NFTs flåte som i dag teller ni fartøyer. Det tradisjonsrike navnet skal imidlertid videreføres. Som et av landets ledende brønnbåtrederier, er NFTs flåte i kontinuerlig fornying. Et av de kommende nye fartøyene vil dermed bli døpt «Steigen».

NFT omsatte for om lag 380 millioner kroner i 2015. NFT er et datterselskap i Namsos Trafikkselskap ASA (NTS), og er i dag det største enkeltstående virksomhetsområdet i konsernet. NTS er i tillegg involvert i servicebåtselskapet KB Dykk, Folla Sjøtransport og FosenNamsos Sjø.

Konsernet har i dag om lag 170 ansatte.