Nytt slakteri i Florø forventes ferdigstilt i første halvår 2024

Nyheter
0

Nærmer seg realisering.

Det var i slutten av august i fjor det ble kjent at KMC Properties hadde inngått intensjonsavtale med med Slakteriet Holding om å bygge nytt lakseslakteri i Florø. Nå har partene nå signert en prosessavtale, som bekrefter innledende planer for forventet ferdigstillelse i løpet av første halvår 2024.

Gjennom prosessavtalen har partene blitt enige om en såkalt triple-net bare house avtale, som skal inngås dersom og når partene kommer til endelig beslutning om å fullføre prosjektet. Den avtalte leieavtalen har en innledende leietid på 20 år, med opsjon på 20 års forlengelse.

Etter intensjonsavtalen ble inngått i august, ble en juridisk og teknisk due diligence utført. Investeringen er beregnet til cirka 620 millioner kroner, med en yield-on-cost på cirka 6,75 prosent, opplyser KMC Properties i en melding.

Slakteriet ble etablert i 1989 og er en av Norges største lakseslakteribedrifter, med anlegg i Florø og Brekke. Selskapet hadde 191 millioner kroner i inntekter og 34 millioner kroner i EBITDA i 2020. Slaktevolumet har økt med 28 prosent de siste fem årene.

Børsnoterte KMC Property, som har familiene Witzøe og Bekken på eiersiden, har en portefølje som består mer enn 45 eiendommer, primært i Norden, som utgjør ca. 375.000 kvm totalt.

Slakteriet Brekke. FOTO: Aslak Berge