Bygger nytt slakteri i Florø for 620 millioner kroner

Nyheter
0

Slakteriet satser nytt.

KMC Properties, et eiendomsselskap som spesialiserer seg på industri og logistikkeiendommer, offentliggjør mandag at selskapet har signert en intensjonsavtale med Slakteriet Holding om å bygge et nytt anlegg for slakting av laks i Florø. Investeringen er anslått til 620 millioner kroner.

– KMC Properties fortsetter å levere på sin ambisiøse vekststrategi, og vi er svært fornøyde med å inngå denne avtalen med et veletablert selskap som Slakteriet, som blant annet er kjent for sin kvalitet ved slakting av laks, sier Liv Malvik, administrerende direktør i KMC Properties, i en pressemelding.

Langsiktig leieavtale
– Denne avtalen gir oss ytterligere diversifisering av kundeporteføljen vår innen sjømatsektoren, og innlemmer et nytt, moderne anlegg med langsiktig leieavtale mot en solid motpart i vår eiendomsportefølje, legger Malvik til. Slakteriet har 30 års historie med slakting av laks i Florø, og søker nå å bygge et nytt og moderne anlegg i det industrielle kystområdet ved Fjord Base.

Slakteriet i Florø. Foto: Trine Forsland

Byggekostnaden er anslått til om lag 620 millioner kroner, og yield på investeringen ligger mellom 6,75 og 7,1 prosent av den totale investeringskostnaden. KMC Properties vil ha ansvar for bygging av det nye slakteriet, og arbeidet forventes å starte i 2022, med planlagt ferdigstillelse i 2023/2024. Partene har blitt enige om en trippel-net «bare-house» leiekontrakt, med en leieperiode på 20 år og påfølgende opsjon på ti års forlengelse.

Solid
Slakteriet ble etablert i 1989 og er et av Norges største slakteselskaper med store anlegg i Florø og Brekke. Selskapet kan vise til god vekst og en solid finansiell posisjon, med 191 millioner kroner i inntekter og 34 millioner kroner i EBITDA i 2020. Slaktevolumet har økt med 28 prosent de siste fem årene.

Anlegget vil ligge strategisk plassert i industriklyngen Fjord Base i Florø, og vil være et topp moderne slakteri, med robotteknologi og automasjonsløsninger. I tillegg vil anlegget ha produksjonslinjer for filetering og videreforedling av produkter, samt bidra til en betydelig økning av kjøle- og dypfrysingskapasitet. Slakteriet vil investere om lag 390 millioner kroner i maskiner og utstyr til anlegget. Anlegget vil ha en tydelig miljøprofil og vil blant annet være utstyrt med solceller på taket.

– Vi ser frem til å samarbeide med KMC Properties om oppføring av vårt nye anlegg. Det nye anlegget gjør at Slakteriet kan øke slaktekapasiteten med opptil 250 prosent, øke konkurranseevnen gjennom sterkt reduserte driftskostnader per enhet og samtidig muliggjøre en betydelig miljøforbedring i form av redusert energiforbruk, utslipp og smitterisiko, sier Kristin Bergstøl Hansen, administrerende direktør i Slakteriet.