Nytt anlegg omgjør slam fra fiskeoppdrett til gjødsel

Nyheter
3587

Problem kan bli sårt tiltrengt ressurs.

Det norske firmaet Bioteknikk AS er i full gang med produksjon av Bioteknikk Fishsludge Recovery System, eller FRS som er et helautomatisk rense- og slamtørkekonsept som tar slam fra 0,1 prosent til 95 prosent ts (tørrstoff – red. anm.) i en sammenhengende prosess.

Systemet benytter ingen kjemikalier i prosessen, krever ikke manuell arbeidskraft og har et svært lavt energiforbruk. Utslippvannet er renset for miljøgifter og viktige ressurser, som eksempelvis fosfor, blir gjenbrukt videre i verdikjeden.

Et internasjonalt samarbeid
Bioteknikk FRS har en svært kompakt utforming som gjør at det kan tilpasses de fleste lokasjoner.

Konseptet for rensing og gjenvinning av fiskeslam er luktfritt og tilnærmet lydløst. Systemet er et samarbeid mellom Bioteknikk og noen av verdens ledende selskap innen vannrensing og slamtørking. Hver for seg har disse prosessene vært på markedet i mange år, henholdsvis som renseanlegg for drikkevann og tørking av boreslam og annen forurenset masse. Begge løsningene betraktes som den beste tilgjengelige teknologien på sitt felt.

Selve sammensettingen foregår i Norge og systemet er modulært slik at det enkelt kan utvides. Det betyr at det på en enkel måte tilpasses en eventuell økning i produksjon med den effektive og sikre renseteknologien. Systemet er også tilrettelagt for fjerning av tungmetaller og gjenbruk av fosfor, men siden det per i dag ikke er krav om denne type rensing inngår ikke denne modulen i standardleveransen.

Allerede flere solgte anlegg
FRS er, som navnet tilsier, gjenvinning av fiskeslammet for videre bruk. Selskapet samarbeider tett med Bioretur AS som er blitt kjent siden de utnytter slammet, blant annet i eksisterende gjødselproduksjon. Bioretur vil benytte systemet i alle sine installasjoner rundt om i landet uten å tilsette kjemikalier eller andre uegnede polymerer.

Bioretur har så langt bestilt ti ferdige anlegg, de første settes i operativ drift i løpet av august 2017.

Tabellen viser prosentvis reduksjon i miljøgifter fordelt på forurensningstype.

Mer fokus på utslipp
Påtroppende konsernsjef Tore Hofstad i Lund Hovedgård AS (LHG), sier at systemet fjerner en viktig hindring for videre vekst av landbaserte og lukkede anlegg siden nye krav fokuserer mer på utslipp enn tidligere. 

– Til nå har slamrensing stort sett vært preget av pilotprosjekt som ikke alltid har forsvart kostnadene, noe som gjør at mange oppdrettere er redd for å investere.

Testet over tid
– Bioretur, som er et konsept hvor oppdretterne abonnerer på løsning og teknologi, tar kostnaden med investering og drift sier administrerende direktør i Bioretur, Steinar Wasmuth. 

– Vi har sett denne teknologien i mange settinger rundt om i verden, og har besøkt flere operative renseanlegg. Videre har vi selv kjørt tester i lang tid for å sikre en optimal og trygg løsning. Til nå er det produsert tre tonn tørket slam med Ts på 95 prosent i testanlegget, uten at det har oppstått noen form for overraskelser. Prisen har dessuten vært langt under det en hadde forventet og som er normen i bransjen.

– En kuriositet er at tørken som ble brukt i testen hadde gått kontinuerlig i 20 år med tørking av borekaks før den var inne på sin første service. Det beviser at systemet har lang levetid og er uproblematisk i drift, noe som er viktig for Bioretur, legger han til.