Nye landanlegg kan spise opp markedene for flybåren laks

Kommentarer
15537

Milliardinvesteringene i landbaserte oppdrettsanlegg kan komme til å påvirke lakselogistikk, handelsruter, prising og inntjening.

Det skorter ikke på ambisjonene.

Hardtsatsende Pure Salmon planlegger alene å føre opp landbaserte oppdrettsanlegg som vil kunne produsere 100.000 tonn laks årlig i Kina. Det er per idag nok til å dekke hele Midtens Rikes etterspørsel. Heldigvis er ikke Kinas økonomi en konstant størrelse. Men det er heller ikke antall landanlegg.

Hvis dette fungerer er ikke kapital en flaskehals. Det kommer flere.

Vindu
Gitt at de nye landbaserte oppdrettsanleggene makter å produsere atlantisk laks til en konkurransedyktig kostnad, under 50 kroner kiloet, er vinduet for såkalt «flyfisk» om ikke i ferd med å lukkes, så vil det bli en vesentlig mindre åpning. Det vil ikke svare seg i samme grad å sende laksen med fly til oversjøiske markeder. Laksesalget vil bli konsentrert regionalt – i samme verdensdeler som fisken blir oppdrettet.

Aslak Berge

Selv om en noe ivrig IntraFish-redaktør Drew Cherry nylig utropte USA til et «powerhouse» for lakseoppdrett, er ikke markedsdekningen like stor der som i Kina. Atlantic Sapphire, Nordic Aquafarms, Pure Salmon og Whole Oceans planlegger fem anlegg til å produsere totalt 210.000 tonn. Det utgjør eksempelvis en tredjedel av Chiles lakseproduksjon, men dekker også om lag halvparten av USAs eget forbruk. Her vil det fortsatt være rom for mye flyfisk, særlig fra Chile, foruten lastebilleveranser fra hoffleverandør Canada.

Signalaktør
Det bør her legges til at dersom signalaktøren, the first mover Atlantic Sapphires Miami-anlegg, oppnår lønnsomhet, vil nye laksefabrikker etter alle solemerker kjapt bli ført opp.

Den regionale strategien brer om seg.

En kan se en økende aksept for det industrielle resonnement og logikken knyttet til å konsentrere produksjon i områder med flyfraktpremie innbakt i lakseprisen. Ja, det begynner å avtegne seg en fremtidig markedssituasjon med regionale aktører på land som spiser opp behov for flybåren laks.

Vinneren i den nye satsingen er naturligvis klimaet.

Mindre flyfrakt av laks betyr redusert klimaavtrykk. Selv om de fleste interkontinentale flyene vil gå uavhengig av om det ligger oppdrettslaks pakket i lasterommene.

Avhengige
En annen vinner er laksekjøperne innen lastebil- eller båtavstand fra merdene i Chile (les Brasil og Argentina) og Nord-Europa. Røykerier, foredlingsanlegg, supermarkedkjeder – og sluttkundene. De vil få atskillig mer laks tilgjengelig, til rabatterte priser, dersom flyfisken ikke makter konkurransen fra landanleggene.

Taperne blir de oppdretterne som har gjort seg avhengige av høye laksepriser, flyfrakt og placing power i oversjøiske markeder. Først og fremst i Chile, men også produsentlandene i Nord-Europa vil kunne merke det på både pris og lønnsomhet dersom dette scenario får utfolde seg.