Nyåpnet fabrikk skal produsere biogass av lakseavfall

Nyheter
2080

Søndag var det offisielt åpning av verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass, på Fiborgtangen i Skogn.

Statsminister Erna Solberg forestod den offisielle åpningen med cirka 100 gjester til stede, blant andre toppene i SINTEF, ENOVA, Innovasjon Norge, Norske Skog og mange flere.

Anlegget skal produsere biogass av fiskeavfall og avløpsslam.

Biokrafts anlegg er verdens største fabrikk i sitt slag.

– Vi har gjennomført oppstart og første driftsfase siden juni, og så langt har dette vært svært vellykket og i henhold til planen vår, sier Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft. – Vi er selvfølgelig godt fornøyde med dette, og jeg vil takke våre team hos Biokraft, Scandinavian Biogas og Purac for deres solide innsats i sommer og som har sørget for en vellykket oppstart av driften ved fabrikken, fortsetter Wollan.

Biokrafts fabrikk på Skogn vil i første omgang ha kapasitet til å produsere 12,5 millioner normalkubikk-meter (Nm3) fornybar metan (biogass), som tilsvarer en energiproduksjon på 125 GWh per år. Biokrafts intensjon er å doble denne kapasiteten som neste steg i utviklingen på Skogn, slik at den totale produksjonskapasiteten blir 250 GWh per år, opplyser selskapet i en pressemelding.

Råvarene til biogassproduksjonen er i hovedsak avfall og biprodukter, blant annet fra papirfabrikken til Norske Skog og fiskeavfall fra oppdrettsnæringen.