Ny teknologi for optimalisert miljø

Nyheter
1379

Før jul fikk SinkabergHansen, Praxair Norge og Vard Aqua endelig testet sitt nye utstyr for å optimalisere oksygenverdiene i matfiskanlegg. Oksbåsen i Tosenfjorden var første lokalitet ut.

– Dette er det første prosjektet med slike praktiske løsninger som vi kjenner til, sier Kamilla Sande Hansen i Praxair Norge.

FOTO: SinkabergHansen

Anlegget er primært innrettet på å optimalisere forholdene for laksen.

Lave oksygennivå, særlig ved sesongvariasjoner, kan stresse og gi lavere appetitt. I slike tilfeller vil beredskap for å øke oksygennivåene være av betydning. Tilførsel kan også være positivt i bestemte driftsfaser selv om oksygennivået faktisk ikke er unormalt lavt, framholder Sande Hansen.

Ved SinkabergHansen sin landbase på Helstad er en stor oksygentank installert. Denne overvåkes via nettet av Praxair Norge og fylles ved behov. Fra stasjonær tank fyller driftsteknikere tilknyttet SbH offshoretanken – som står på båt – før de kjører inn i fjorden til det aktuelle anlegget.

På lokaliteten er det forankret en lekter hvor de har enda en offshoretank tilgjengelig. Denne fylles med oksygen fra båten. Videre herfra går et distribusjonsnett av slanger ut til merdene.

Med tilgang på offshoretanker åpner det seg mange nye muligheter for anlegg med varierende oksygennivå. Oksygentanken krever ikke tilgang på strøm, og er meget driftssikker. Mange oppdrettere langs kysten har allerede fått øynene opp for denne form for oksygentilførsel til sine anlegg. Den kan brukes til både åpne, tradisjonelle merder eller (semi-) lukkede systemer.

Fakta offshoretank:

  • To typer offshoregodkjente containere på 10 eller 20 fot.
  • Inneholder henholdsvis syv og 22 tonn flytende oksygen.
  • 18 bars trykk
  • Godkjent etter ADR og IMDG for bruk på båt