Ny rekord: Sjømateksporten passerer 100 milliarder kroner denne uken

Nyheter
1101

Ved utgangen av november har Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 97,7 milliarder kroner. Det betyr at sjømateksporten vil passere den store milepælen, 100 milliarder kroner, denne uken.

– Norsk sjømateksport passerer denne uka 100 milliarder. Det er et bevis på at verden elsker sjømat fra Norge og at sjømatnæringen er en av landets viktigste fremtidsnæringer, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

– Samtidig er sjømat en del av løsningen på de store, globale utfordringene rundt klima, helse og behovet for mer mat. Forbrukeren vil ha sunn og bærekraftig mat av høy kvalitet. Som verdens nest største eksportør av sjømat ser framtiden lys ut for sjømatnasjonen Norge.

Sjømateksporten har siden 2010 doblet seg fra 50 til 100 milliarder, og Larsen peker på fire hovedårsaker.

– Vi har fått bedre betalt for den fantastiske sjømaten vår og har opplevd en betydelig vekst i etterspørsel. Det har vært en prisvekst i norske kroner for flere arter, for eksempel har verdien av norsk lakseeksport økt med 129 prosent siden 2010. I tillegg har den norske kronen vært svak, noe som er fordelaktig for eksporten. Samtidig har aktivt markedsarbeid fra myndighetene og næringens side, både med markedsadgang og markedsføring av produktene, gitt resultater, avslutter Larsen.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik er også begeistret for tallene.

– Denne uka når vi en viktig milepæl for Norge. 2019 vil gå inn i historiebøkene som det året sjømateksporten bikket 100 milliarder kroner. Det er gode nyheter, for sjømatnæringen skaper aktivitet og jobber i hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Norge eksporterte 273.000 tonn sjømat for 10,5 milliarder kroner i november.

Mot samme periode i fjor betyr det at:

  • Verdien økte med seks prosent, eller 574 millioner kroner
  • Volumet falt med fem prosent

Hittil i år har eksportvolumet har falt med fire prosent, og verdien har økt med åtte prosent eller sju milliarder kroner fra samme periode i fjor (januar til og med november 2018).

Norge eksporterte 108 .000 tonn laks for 6,2 milliarder kroner i november. Volumøkningen er på sju prosent, mens verdiøkning er på tolv prosent eller 705 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert en million tonn laks for 66 milliarder kroner. Det er en volumøkning på sju prosent, mens verdien økte med seks prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i november måned 59,06 kroner per kilo mot 56,07 kroner i november i fjor.

Polen var det største vekstmarkedet i november med en økning på 165 millioner kroner eller 21 prosent.

– En stadig større andel av eksporten til EU går til land som tradisjonelt har en stor videreforedling av norsk laks beregnet for eksport, hovedsakelig til andre EU-land. Om lag 84 prosent av laksen som går inn til Polen blir videreforedlet og eksportert. Eksempel på andre land som videreforedler en stor andel av den norske laksen som de importerer er Danmark, Nederland og Litauen, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 6.700 tonn ørret for 382 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 30 prosent, mens verdiøkningen er på 20 prosent eller 64 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 54.100 tonn ørret for 3,3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 659 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i november.