Ny ILA-mistanke hos Mowi

Nyheter
899

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Mowis sjølokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune i Nordland fylke.

– Mowi varslet Mattilsynet torsdag om funn av ILA-virus på fisk ved lokalitet Mulnesodden. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen, etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet. 

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stille laboratoriediagnose.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

I forrige ble det kjent at det også var mistanke om ILA ved Mowis lokalitet Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Denne lokaliteten har tidligere hatt både store luseptoblemer og rømming.